Yesbox 360° analys 

utvecklar självmedvetenhet samarbete

målfokus och relationer

Prata 360-analys med oss

Att göra en 360 graders analys skapar effektiv utveckling av ledarskapet genom självutvärdering och återkoppling ur ett 360 graders perspektiv. En 360° analys görs för att  jämföra ledarens självbild med sin omgivning för att kunna, få nya insikter ur flera perspektiv och stödja utveckling.

En fördel är om ledare är nyfikna och vill veta hur andra ser på det egna ledar- och medarbetarskapet.
Det kan vara utmanande och spännande att få uppleva vad kollegor, chef och medarbetare uppfattar.

Vi erbjuder en forsknings och styrkebaserad samt en effektiv modell med uppföljningsdialog och utveckling i Yesbox plattform. 

Våra konsulter kan sedan vid behov ge professionellt stöd.

 

360-analys

Varför

 • Hjärnan är social. Vi spenderar en stor del av tiden till att fundera på hur vi passar in i gruppen
 • Vi reagerar starkt på sociala hot vilket påverkar prestationsförmågan.
 • Individer och grupper utvecklas när vi belyser och vågar prata om olika uppfattningar och förutfattade meningar.
 • Skapa dialog som fokuserar på det positiva och utvecklingsbara.
 • Bygger på senaste forskningen inom neuroledarskap.

Vad mäter vi

 • Vi ställer frågor om social trygghet och förutsättningar för engagemang och prestation
  •  Ett index mäter STARS – dvs utvecklas status, trygghet, autonomi, relationer och tydliga spelregler.
 • Vi kompletterar med mål, samarbete och kommunikation.  Frågeställningarna utgår också från det ”Kommunikativa ledarskapet” (Mittuniversitetet).
 • Målet är att både medarbetare och ledare ska utveckla growth mindset ( utvecklingsintresse).

 

Tre områden är i fokus (9 frågor per område).

Så fungerar det

I en 360°ledaranalys  jämförs ledares självbild med andra grupper:

 • Min egen uppfattning
 • Närmaste chef
 • Kollegor
 • Medarbetare

 

Vad säger andra om 360 graders analys på chefer Linus

Exempel på grafer:

Ni får

 • Positiv feedback genom att starka områden samlas i en lista.
 • Tips om utvecklingspotential.
 • Insikt kring de största gapen dvs skillnad mellan egen och andras bedömning.

Vi avslutar med öppna svar där alla kan ge allmän feedback.

Processen:
Enkät som besvaras online  av chef, kollegor och underställda
Enkäten ligger ute ca. 7-10 dagar

  • Resultat i er egen databas/ plattform.
  • Återkopplingssamtal med stöd i plattformen.
  • Extern personlig feedback till resp chef (valbart).
  • Workshop (valbart).
EnglishSwedish