Yesbox 360

Yesbox 360° analys 

utvecklar självmedvetenhet, samarbete,

målfokus och relationer

Prata 360-analys med oss

 En 360° analys görs ofta på ledare för att  jämföra ledarens självbild med sin omgivning för att kunna, förtydliga gap och stödja utveckling.

En fördel är om ledare är nyfikna och vill veta hur andra ser på det egna ledar- och medarbetarskapet.
Det kan vara utmanande och spännande att få uppleva vad kollegor, chef och medarbetare uppfattar.

Vi kan skapa utveckling både av gruppen och individen. 

En annan möjlighet är att ta med tex en kunds syn istället för medarbetarens om man vill göra en 360 på tex en konsult.

 

360-analys

Varför

 • Hjärnan är social. Vi spenderar en stor del av tiden till att fundera på hur vi passar in i gruppen
 • Vi reagerar starkt på sociala hot vilket påverkar prestationsförmågan.
 • Individer och grupper utvecklas när vi belyser och vågar prata om olika uppfattningar och förutfattade meningar.
 • Skapa dialog som fokuserar på det positiva och utvecklingsbara.
 • Bygger på senaste forskningen inom neuroledarskap

Vad mäter vi

 • Vi ställer frågor om social trygghet och förutsättningar för engagemang och prestation
  •  Ett index mäter STARS – dvs utvecklas status, trygghet, autonomi, relationer och tydliga spelregler
 • Vi kompletterar med mål, samarbete och kommunikation.  Frågeställningarna utgår också från det ”Kommunikativa ledarskapet” (Mittuniversitetet)
 • Målet är att både medarbetare och ledare ska utveckla growth mindset ( utvecklingsintresse)

 

Tre områden är i fokus (9 frågor per område)

Så fungerar det

I en 360°ledaranalys  jämförs ledares självbild med andra grupper:

 • Min egen uppfattning
 • Närmaste chef
 • Kollegor
 • Medarbetare

 

Exempel på grafer:

Ni får

 • Positiv feedback genom att starka områden samlas i en lista
 • Tips om utvecklingspotential
 • Insikt kring de största gapen dvs skillnad mellan egen och andras bedömning

Vi avslutar med öppna svar där alla kan ge allmän feedback.

Processen:
Enkät som besvaras online  av chef, kollegor och underställda
Enkäten ligger ute ca. 7-10 dagar

  • Kort återkoppling
  • Resultat i er databas.
  • Feedback till resp chef (valbart)
  • Workshop (valbart)
EnglishSwedish