7 MISSTAG

Att undvika i medarbetarsamtalet

Det handlar om:

  • Förberedelse
  • Att sätta på sig rätt hatt
  • Aktivt lyssnande
  • Återkoppling
  • Motivation
  • Smarta mål
  • Uppföljning