Yesbox mål och aktivitetsmodul

 unik och fullt flexibel 

Webbinarie om mål

Mål eller OKR med  aktiviteter 

Välkommen till Yesbox – ditt verktyg för framgångsrik målhantering

Vi på Yesbox förstår vikten av att ha tydliga mål för att navigera framgångsrikt som en organisation, ett team eller som individer.

Mål fungerar som vårt ”navigationssystem” och ger oss riktning och syfte. Genom att sätta upp olika mål för olika delar av organisationen skapar vi en gemensam destination för alla – en destination som leder till långsiktig framgång.

Hos Yesbox hjälper vi er att förena era mål och aktiviteter genom:

  • Strategiska Mål: Vi hjälper er att sätta upp långsiktiga mål och kommunicera dem till alla i organisationen.
  • Tydlig Uppdelning: Vi bryter ned målen till team och individer så att alla kan se hur de bidrar.
  • Aktiviteter som Stöd: Vi stöttar era mål genom att definiera aktiviteter på olika nivåer som hjälper er att nå era mål.
  • Reflektion och Lärande: Vi främjar reflektion över mål och aktiviteter för att förstå vad som varit framgångsrikt eller gjorts annorlunda.
  • Analys och nya Mål: Genom att analysera era aktiviteter hjälper vi er att upptäcka mönster och generera levande mål.

 

OKR – en smart Målstyrningsmetod

En speciell metod vi stödjer är OKR (Objectives and Key Results). Det är ett smart sätt att arbeta med mål:

  1. Identifiera Problem: Börja med att identifiera ett problem.
  2. Översätt till Mål: Översätt problemet till ett engagerande övergripande mål (Objective).
  3. Skapa mätbara Resultat: Skapa 2-5 mätbara nyckelresultat (Key Results) som leder till ert övergripande mål.
  4. Planera Aktiviteter: Planera initiativ och aktiviteter under varje nyckelresultat för att ta er framåt.

Vi föreslår att ni arbetar i kortare tidscykler, helst kvartalsvisa mål, för att uppnå bästa resultat.

Yesbox – er partner för målhantering

Hos Yesbox tror vi inte att våra verktyg  automatiskt skapar bättre mål eller mer genomtänkta aktiviteter. Jobbet måste göras. Men vi tror att vår mål- och aktivitetsmodul, tillsammans med dialoger och pulsmätningar, gör det enklare för er att följa upp och dokumentera era åtaganden.

Genom att dokumentera ”dansen” mellan mål och aktiviteter, mellan ledning och team, och mellan chefer och medarbetare, skapar vi förutsättningar för firande, reflektion och förbättring.

Vi hoppas att användningen av Yesbox blir en personlig ”lärdomsresa” för alla användare. Vi är även redo att anpassa vår plattform för att stödja ert nuvarande arbetssätt och mål.

Välkommen till Yesbox – för en gemensam resa mot framgång!

Mål och aktiviteter

Precis som en resa kräver bränsle, behöver våra mål drivas av aktiviteter. Dessa aktiviteter blir det bränsle som driver oss mot våra respektive mål. Men till skillnad från vanliga fordon har människor en mångfald av ”motorer”, alltså våra personliga drivkrafter, som kräver olika typer av ”bränsle” för att fungera effektivt. Även när vi arbetar tillsammans som ett ”fordon” har varje individ sina egna drivkrafter, vilket gör valet av aktiviteter komplext.

Det blir ännu mer komplext eftersom vi inte alltid är enbart fokuserade på ett enda långsiktigt mål. Våra önskningar och riktningar kan förändras, och ibland leder dessa förändringar till oväntade framgångar som påverkar våra övergripande mål.

Det pågår en konstant dans i organisationen där mål tolkas av team och individer, och dessa tolkningar skapar energi och riktning för våra aktiviteter. Dessa aktiviteter blir som danssteg som ibland leder till destinationer som blir viktigare för individer och team, och detta påverkar till slut hela organisationens långsiktiga mål.

Aktiviteter (göra)

När målen är satta blir det enkelt att ta fram en utvecklingsplan för medarbetaren, där  även motivationen är inräknad. Vi tar hänsyn till företagets mål och strategier samt individens drivkrafter för att maximera den totala effekten.

Allt dokumenteras digitalt i handlingsplanens aktiviteter och kan kombineras med egna Pulsmätningar månads eller veckosamtal. Detta gör det enkelt att följa upp samtidigt som materialet ger er överblick och underlag hela året.

Tips  Om ledningen börjar med sitt OKR arbete så kan avdelningar lätt relatera till något mått uppåt. Tar sedan medarbetarna vid och bygger på avdelningsmålen så hänger alltsammans ihop.