Tänd lägereldar

Tänd lägereldar

Idag kan vi nå ut till otroligt många människor, var som helst och när som helst. Det är förstås inget mindre än en teknisk revolution. Paradoxalt nog, bidrar den fantastiska möjligheten till nya problem. Ett är att det har blivit svårare att verkligen nå fram till...
Hur många färger finns i teamet?

Hur många färger finns i teamet?

Det finns ett psykologiskt fenomen som heter grupptänkande. Grupptänkande handlar om att man i vissa team svetsas samman så till den milda grad att man antar samma åsikter, beteenden och vanor. Att vara eniga är viktigare än att gruppen utvecklas. Dessa team blir så...
EnglishSwedish