Hur många färger har ni i er palett?

Det finns ett psykologiskt fenomen som heter grupptänkande. Det handlar om att man i vissa team svetsas samman så till den milda grad att man antar samma åsikter, beteenden och vanor. Att vara eniga är viktigare än att gruppen utvecklas. Dessa team blir så färgade av...
EnglishSwedish