Varför medarbetarsamtal?

 

Ett medarbetarsamtal är ett samtal där chefen och den enskilda medarbetaren träffas för att diskutera frågor relaterade till hur medarbetaren presterar, mår eller hur det fungerar på arbetsplatsen. Syftet med medarbetarsamtal är att skapa en bättre förståelse mellan chefen och medarbetaren och förbättra den allmänna arbetsmiljön. Parterna diskuterar ämnet och delar information om sina förväntningar och åsikter. Medarbetarsamtalet ger också medarbetaren ett forum att kommunicera synpunkter och förslag på förbättringar.

Arbetsmiljölagen och

medarbetarsamtal

Arbetsmiljölagen säger att alla arbetsgivare är skyldiga att ansvara för att erbjuda en säker, hälsosam och gynnsam arbetsmiljö. Skyldigheter ska följas upp och anpassas med hjälp av god och regelbunden kommunikation mellan arbetsgivare och medarbetare. För att kunna göra detta måste arbetsgivare ha regelbundna medarbetarsamtal. Syftet med medarbetarsamtalen är att förbättra den erbjudna arbetsmiljö, medarbetarnas trivsel och produktivitet.

 

Varför är det smartare att arbeta

digitalt med

medarbetarsamtalet ?

Medarbetarsamtal är bara ett av många verktyg för utveckling, delaktighet och styrning, Det är ofta ett utmärkt sätt att stärka relationer och skapa en positiv arbetsmiljö. Eftersom det innebär att ledaren får god kunskap om känslor, förtroende och engagemang är det fördelaktigt att flera verktyg som kan skapa utveckling. Ett digitalt verktyg förenklar uppföljning av, personliga mål och kompetenser.

Hur kan en digital plattform utveckla

medarbetarsamtalet

En digital plattform för medarbetarsamtal kan vara ett bra verktyg för både arbetsgivare och medarbetare vid utvärderingar och utvecklingssamtal. Det ger båda parterna möjlighet att ta del av relevant information på ett mer bekvämt sätt. Dessutom kan det göra det möjligt att använda tydliga filtreringar, så att man kan förbättra samtalens effektivitet, så att arbetsgivaren får den information de behöver. Det går också att effektivt spåra tidigare medarbetarsamtal, vilket gör att man kan se vilka frågor som har diskuterats innan och planera för kommande samtal. Allt detta kan hjälpa arbetsgivaren att identifiera problem och lösningar, förbättra medarbetarnas motivation och hålla en samlad bild av medarbetarnas insatser och resultat.
Att tillämpa olika strategier för att stödja ledare och grupper kan hjälpa till att uppnå en bättre ledning och underlätta samarbete och engagemang. Genom att använda en digital plattform och en kombination av stöd eller strategier kan ledare stödja bättre prestation och framgång på jobbet.

Tips till dig somChef:


Tänk på detta i utvecklingssamtalet som

fokuserar på just utveckling:

Ett medarbetarsamtal är ett viktigt verktyg för att stödja, utveckla och säkra en bra arbetsprestation. Det är därför viktigt att följa några enkla steg när man genomför ett utvecklingssamtal:

1. Förbered medarbetaren. Förbered medarbetaren innan ni möts, genom att förklara ämnet och din roll som chef så att han eller hon vet vad som förväntas i mötet.

2. Sätt upp ett gemensamt mål för samtalet och arbeta mot att uppnå det.

3. Utvärdera den aktuella arbetsprestationen och prata om områden som bör förbättras, genom att använda positiv feedback.

4. Lyssna på medarbetaren. Ge medarbetaren tid att diskutera sina funderingar och ge medarbetaren tillfälle att framföra sina synpunkter.

5. Gör åtgärdsplan. Avsluta samtalet med att göra en detaljerad åtgärdsplan som anger de nödvändiga stegen för att nå de viktigaste målen.

6. Utvärdera och följ upp. Följ upp medarbetaren regelbundet för att se hur det går och tillhandahålla feedback som förstärker varje uppnått mål eller förbättring.

Allmänna tips till ledare inför medarbetarsamtalet

1. Fundera på medarbetarsamtalets mål – Bestäm vad syftet med samtalet är. Är det att diskutera utvecklingsmöjligheter eller problemlösning? Efter detta ska du välja rätt miljö och för att bäst förbereda din medarbetare för samtalet.

2. Förbered dig – Gör lite research om din medarbetare före samtalet. Läs igenom rapporter odyl för och se om det är något som kan förtydliga diskussionen. Försök också att skapa en bra stämning så att din medarbetare blir bekväm och intresserad.

3. Ordna ett lämpligt samtal – När du har bestämt dig för ett tema för samtalet, är det ett bra tillfälle att bestämma var det ska hållas. Det kan vara på kontoret, ett konferensrum eller där medarbetaren helst vill vara.

4. Använd frågor för att utforska – Lägg fokus på frågorna som du ställer för att få information. Dessa bör vara öppna. Använd också frågor fyllda med positiv feedback för att maximera chansen för en öppen diskussion.

5. Var positiv – Även om det kan finnas negativ feedback som kommer fram, eller frågan ibland kan vara svår att lösas, är det viktigt att du förblir professionell och respekterar alla åsikter.

6. Avsluta samtalet – Leta efter ett lämpligt sätt att avsluta samtalet så att det blir en effektiv konversation. Sammanfatta och tacka för ett bra deltagande.

7. Boka nytt datum för uppföljning

 

Vi ses https://www.linkedin.com/in/kickimolin/