Tänk om det fanns ett sätt att skapa bättre samarbete på jobbet? Ett enkelt recept för ökad förståelse och förbättrad kommunikation. Glada nyheter, det finns det! Ökad kunskap om hjärnan kommer att skapa ett bättre arbetsklimat.
“Att nå nästa nivå av storhet beror på kvaliten i vår företagskultur,
som beror på kvaliteten i våra relationer,
som beror på kvaliteten i våra konversationer..
Allt händer genom konversation!”
– Judith E. Glaser –

När hjärnan känner sig hotad underpresterar vi

När medarbetare utsätts för att någon ”styr dem diktatoriskt”, får nyheter utan förklaring eller undanhålls information höjs kortisolnivåerna i hjärnan. Mycket kortisol får kroppen att gå upp i varv, skapar en hotkänsla och framkallar stress. Samma sak sker vid kritiserande och känslor av exkludering, begränsning och dömande.
Världen känns hotande vid situationer av otrygghet. Hot får oss att backa och vi känner att vi behöver skydda oss själva. Hjärnforskare vet att hot kan framkalla att delar av hjärnan blir kidnappad. Hotnätverket i vår hjärna får oss att slåss, fly eller frysa och underprestation i arbetet blir ett faktum.

Grunden för bättre samarbete är kunskap om hjärnan

På den motsatta sidan om hot och kortisol finns oxytocin som bland annat skapar känslan av trygghet och välmående, känslor som är grundläggande för bra samarbete och framgångsrik prestation. Oxytocin framkallas av inkludering, uppskattning, att dela och upptäcka, vidgade vyer, utveckling och, inte minst, av att fira framgångar!
Om företagskulturen känns säker och positiv producerar hjärnan oxytocin och dopamin. Det är hormoner som hjälper oss att koppla av, får oss att känna öppenhet mot andra och skapar en känsla av tillit. Tack vare dessa hormoner får vi tillgång till den främre delen av hjärnan, den del av hjärnan som styr förmågan till balanserade avvägningar, framgångsrikt beslutsfattande och innovation på hög nivå. Att ha fokus på hjärnans funktioner är alltså vägen till bättre samarbete!

Hur gör man för att öka samarbetet?

Nu när du har kunskap om hjärnans funktioner är det dags att börja agera. Nyckeln till att skapa bättre företagskultur och öka samarbetet handlar om DIALOG. Skapa utrymme för hela organisationen att aktivt prata om vad nedan betyder för er samt vilka handlingar som skapar känslor av:
• Transparens
• Relationsbyggande
• Förståelse
• En gemensam framgångsvision
• Sanning
• Empati

Kort sagt

Kritik, dikterande, att undanhålla, begränsa, döma, exludera och helt säkert veta skapar hotkänslor och underprestation.
Att fira, utveckla, upptäcka, dela, utöka, uppskatta och inkludera skapar trygghet, bättre samarbete och framgångsrika organisationer.
Skapa dialog kring er företagskultur och vad som kan förbättras – och gör det redan idag!
Delar och fakta i texten kommer från Conversational Intelligence® for Coaches.
Yesbox hjälper chefer att förstå medarbetarnas drivkrafter för att ge dem bästa möjliga stöd. Våra digitala verktyg för Pulsmätning hos era medarbetare och Samtal sätter er i utvecklingsläge. Det hjälper er att få en tydlig bild av hur organisationen mår både ovan och under ytan, och att skapa god kommunikation mellan chefer och medarbetare. I syfte att människorna i organisationen ska kunna växla ut hela sin potential. 
#bättre samarbete #samarbete #dialog #medarbetarundersökning #pulsundersökning #medarbetarsamtal