Kommunikation och människor

Ledarskap och den viktiga kommunikationen Vi är eniga om vikten av bra ledarskap och hur viktiga kommunikationen är för ledare. Vi tolkar ofta orden olika. Nog betyder tex på svenska kanske men på finlandssvenska säkert. Vilka missförstånd kan inte det skapa ? Vi...
EnglishSwedish