Varför gör vi medarbetarundersökningar?

Varför gör vi medarbetarundersökningar?

För bara 10 år sedan var svaret från ledningen ofta:”För att förstå, kontrollera, berömma och rätta till samt att vi måste.” Det ställdes många frågor på alla områden. Det gjordes mängder av statistiska körningar för att försöka förstå vad som bidrog till...
EnglishSwedish