| Diplomutbildningar |

Diplomutbildning – Led med EQ och förstå vår sociala hjärna

Nya sätt att leda i förändringens och orons tid

För att lyckas i dessa orostider behöver vi förutsättningar att se möjligheter och kunna hantera ständiga förändringar. Hjärnforskningen  ger oss nya kunskaper och verktyg att använda för att utveckla ledarskapet och förmågan till effektivt samarbete. Nyckeln är att mänskligt beteende har sitt ursprung i känslor och instinkter och grundläggande allmänmänskliga behov.

SPARA TID OCH MINSKA KONFLIKTER

Väl utvecklad emotionell intelligens är en av de ledarskapsförmågor efterfrågas allt mer i framtidens arbetsliv, en vardag där förändring är en konstant och medarbetarnas välmående är ett måste. Vill du lyckas i framtiden och arbeta fram världens bästa team:
Lär dig leda med EQ och förstå vår sociala hjärna!

 

EnglishSwedish