Om vi i förra artikeln pratade om oss som individer, ”Vart är vi på väg?” (och hur går det)? Så är det nu dags att prata mer om våra tankar och känslor.

I två artiklar har vi på Yesbox beskrivit vad vi anser är tre viktiga länkar mellan team > individ > organisation (TIO). TIO är centralt i alla Yesbox tjänster för att vi är övertygade om att starka ”TIOr” kommer vara långsiktigt och uthålligt framgångsrika.

Det är dags att prata om kopplingen mellan drivkrafter, mindset och värderingar, viktigt inte minst i dessa tider.  

 Om vi tittar på det ur 3 olika perspektiv anser vi att det då handlar om:  

1. Drivkrafter

Våra drivkrafter ser olika ut beroende på våra tidigare erfarenheter och kunskaper. Vilket betyder att vi upplever världen omkring oss och det som händer, på olika sätt. Två personer kan gå på samma film, återberätta den efteråt och det blir två helt olika berättelser. Hur vi filtrerar informationen avgör vad det är vi för vidare i berättelsen.

Utifrån vad vi upplever och hur vi filtrerar det, skapar vi olika uppfattningar om vad som är sant – det är som om vi alla har olika kartor av verkligheten.
Det finns tex motivations filter / mönster -> handlar om hur en person triggar och behåller sin motivation. Om du lär dig hur du upptäcker dessa mönster (filter) kan du få människor intresserade och motiverade eller ointresserade och omotiverade. Varje filter existerar givetvis i olika grad hos olika personer.

Arbetsstil handlar om hur en person hanterar information, vilka uppgifter och vilken arbetsmiljö de behöver för att vara produktiva. Dvs det behandlar även hur vi blir övertygade. Om du kan upptäcka dessa filter kan du även här få människor intresserade och motiverade eller ointresserade och omotiverade.

Arv och miljö har förstås påverkat oss.

Men drivkraften avgörs också av livserfarenhet och annat som påverkat oss.

 

 

2. Mindset

Ett teams gemensamma mindset är centralt för en organisations framgång – hur teamet ”mår” och på vilket sätt man bemöter varandra. Det handlar om att komma åt vår grundprogrammering för att kunna förändra medarbetares mindset.

För att det ska vara möjligt att skapa engagemang, rätt fokus och attityd behöver 5 grundbehov vara på plats. Dessa har tagits fram genom neuroledarskapsforskning och behöver vara uppfyllda för att en människa ska få full tillgång till sina förmågor jobba med – STARS

 

 

1. Status: Att känna sig betydelsefull och respekterad
2. Tydlighet: Att utvecklingen sker i rimlig takt och man förstår den.
3. Autonomi: Att kunna påverka sin arbetssituation och fatta egna beslut
4. Relationer: Att känna samhörighet och tillit på arbetsplatsen
5. Spelregler: Att vi värdesätter alla och har samma spelregler för alla

Till dessa behov kan läggas tydlighet hur man arbetar med utveckling för att nå målet som komponenter i mindset.
Ett team erbjuder en chans för alla att vara ”sitt bästa jag”, dvs du gör saker du har fallenhet för (och någon annan gör saker de är duktiga på). Men det kräver att vi vill varandra väl.

 

Men prestationer sker ofta i samarbete med andra, i team eller avdelningar.

Idag blir teamet bara viktigare och viktigare. Hur påverkar vi och hur påverkas vi?

3. Värderingar

Vårt beteende har sitt ursprung i våra känslor och instinkter, som i sin tur bottnar i våra värderingar och grundläggande allmänmänskliga behov (STARS)

Våra värderingar är djupt förankrade i oss, de kan vara både medvetna och omedvetna. Vi har fått dem med oss sedan barnsben – från föräldrar, skolan och vänner. Oavsett vilket utgör våra värderingar ett fundament för hur vi ser på världen.

Våra värderingar bygger på det som är viktigast för oss och därför kommer de att styra vårt fokus.
De uttrycker sig genom våra känslor för vad som är rätt och fel och avgör vilka beslut vi tar. Att befinna sig i ett sammanhang som inte stämmer med våra värderingar skapar inre spänning och kan leda till stark negativ stress. I förlängningen även vantrivsel, ökad sjukfrånvaro och utbrändhet. Å andra sidan när vi känner att vi är en del av ett sammanhang med värderingar som ligger i linje med våra egna kan det skapa en enorm drivkraft.

Värderingar som låter bra men inte är rotade i vad företaget egentligen gör eller vill uträtta känns dömda att bli intetsägande och ”plakat” på väggen. Det bör finnas ett nära samband mellan vad företaget vill göra – dess affärsidé – och de värderingar som ska styra hur den affärsidén ska förverkligas.

 

 En företagsvärdering är en värdering av

a) hur det ser ut i organisationen idag och

b) vilka beteenden som behövs för att säkerställa att det är möjligt att nå långsiktiga mål.

En värdering är inte rätt om den inte arbetas med i vardagen och tillsammans med andra mål och visioner leder till önskat resultat.