Vår resa genom livet tar oss in i olika skeden, nya möten, nya miljöer, ny sorg och glädje. Hjulen snurrar ibland så fort så att vi behöver påminna oss själva om vad som viktigt och samtidigt lära oss att ta in nya perspektiv för att skapa förståelse och framgång. En ny kompetens.

Om vi upplevt viktiga och starka händelser är reflektion nödvändigt. Kontinuitet ger oss perspektiv.

Ibland når vi inte fram till varandra, trots att intentionen är mer än positiv från båda håll. Då kan modeller hjälpa till att stretcha tankarna och se nya perspektiv.

Yesbox har byggt ett betendekompetensbibliotek utifrån  ”big 5” en 5-faktor modell som placerar oss på skalor av olika egenskapskomplex. (Används förresten även i skolan Se här)

Var befinner du dig på skala 0-100 inom dessa områden?

Vad är mycket särskiljande eller särskilt starkt hos dig?

  • får du mest energi från och glädje av social samvaro ? (extraversion)
  • är kvaliteten på social kontakt det viktigaste? (sympati el vänlighet)
  • är självdisciplin och behov av ordning grunden till allt ?(samvetsgrann)
  • är du först av allt sårbar och temperamentsfull ? (neuroticism)
  • är grunden till allt rätt värderingar, att reflektera och informera på rätt sätt? (öppenhet)

På vilket sätt är du och dina kollegor olika – Har ni förstått varandra?

Tänk om det är så att olika är bra? Vad händer om vi blandar dessa perspektiv, men ändå kan respektera och lyssna på varandra? Är det inte då vi lyckas allra bäst!

Ingen är stark på alla områden. Vi visar eller använder inte alltid heller våra förmågor eller särskiljande drag. Det positiva är att forskningen på senaste åren visat att vi verkligen kan utveckla egenskaper långt upp i åldrarna genom att använda våra erfarenheter, vilja och anpassningsförmåga. Olika roller kräver olika beteenden.

Hur jobbar ni kontinuerligt med utveckling av viktiga beteendekompetenser för att få samsyn? Beteendekompetenser som kan följas upp, utvecklas och som gör att vi når våra mål. Se mer här om att följa beteendekompetenser

Är det inte dags att utveckla och använda oss av olika talanger genom att tydliggöra vilka beteenden som behövs för att lyckas i olika organisationer eller sammanhang. Blir det inte lättare att lyckas om alla förstår och vi låter alla olika talanger få vara med ?  Vill ni veta mer om olika drivkrafter i teamet läs här

Hur gör ni? Ser ni bara på beteendekompetenser vid anställning?