Yesbox Beteende och Kommunikationsanalys

Förstå om ditt team har rätt förutsättningar 

BOKA DEMO

Vad och varför göra en beteendeanalys?

Gå ett steg längre än DISC och förbättra kommunikationen.

Känner du till användningen av färger via DISC analys? Ofta görs DISC analys på en övergripande nivå. Man tilldelas en eller två färger som beskriver personligheten.

Yesbox beteendeanalys går ett steg längre och gör att ni får mer specifika råd.

Vi människor använder ett antal filter för att hantera den information som kommer till oss genom våra sinnen. Genom att göra en ”beteende och språk analys” kan vi förstå hur vi själva och andra både kommunicerar och ofta motiveras av vissa beteenden. Med hjälp av insikter från analysen  kan vi både utveckla teamet och samarbeta bättre.

Dessa filter används både när vi tar emot information och när vi ger information. Filtren /mönstren är nödvändiga för att spara, begränsa och hantera all information som kommer till oss.

 

När används analysen?

Metoden är viktig för att förstå och nå fram till varje individ, men också för att utveckla gruppers sammansättning. Om vi förstår vilka beteenden och kommunikationsstilar som dominerar eller saknas i ett team är det lättare att utveckla och förändra. Vi kan lägga till beteenden som saknas eller uppmana gruppen att vara uppmärksamma på skevheten och därmed agera på den.

I beteendeanalysen är vi noga med att utgå från kontext, d.v.s. vilket sammanhang vi är i. Vi kan i ett sammanhang söka förändring och variation och i ett annat sammanhang kan vi vilja ha allt likadant, d.v.s. utan variation. Ofta utgår vi ifrån ett brett perspektiv dvs situationen på nuvarande arbete.

 

Vetenskapen bakom

Drivanalysen kommer från Language and Behavior Profile.

“The Language and Behaviour (LAB) Profile is a powerful tool for understanding and influencing the behaviour of others. It was created by Roger Bailey and originates from the Meta-programme of NLP (Neuro-linguistic Programming).” Dr. Pamela C. Campanelli

 

De 20 frågorna ställs snabbt och enkelt inte som i DISC som är tvingande utan som skalfrågor.

 

 

YESbox drivkraftsanalys Language And Behavior Profile
YESbox drivkraftsanalys Language And Behavior Profile

Utgångspunkt

Drivkraftsanalysen utgår från Shelle Rose Charvet  ”Words that change minds – LAB Profile” som beskrivs vara för dig som vill kunna påverka andras beteenden och motivation med hjälp av din kommunikation. Det handlar om identifiera dina och andras motivationstriggers som beskriver hur någon tänker, blir motiverad och fattar beslut i olika situationer.
Genom att bli medveten om dina och andras motivationstriggers kan du:

  • Skapa bättre kontakt med andra
  • Bli mer precis i din kommunikation
  • Öka motivationen hos dig själv och andra
  • Förstå hur andra människor uppfattar världen.

 

 

Andra källor: