Yesbox Drivkraftsanalys

Förstå och ge rätt förutsättningar 

BOKA DEMO

Upptäck teamets olikheter i en Drivkraftsanalys

Vad är en drivkraftsanalys och varför är den viktig? Här går vi ett steg längre för att inte bara förbättra kommunikationen utan också förstärka dina personliga drivkrafter.

Har du hört talas om DISC-analys och dess användning av färger för att beskriva personligheter? Oftast görs DISC-analys på en övergripande nivå där man tilldelas en eller två färger som representerar ens personlighet.

Hos Yesbox tar vi steget längre genom en drivkraftsanalys som ger dig mer precisa råd och insikter.

Vi människor använder olika filter för att hantera den ström av information som når oss genom våra sinnen. Genom att genomföra en ”drivkrafts och språk analys” kan vi förstå hur vi och andra kommunicerar och motiveras av specifika beteenden. Genom insikter från denna analys kan vi inte bara utveckla våra team utan även samarbeta på en helt ny nivå.

Dessa filter och mönster används både när vi tar emot och när vi delar information. De är viktiga för att hantera den stora mängd information vi dagligen möter.

När är drivkraftsanalysen användbar?

Denna metod är ovärderlig för att förstå och nå fram till varje individ, men också för att optimera grupper. Genom att förstå vilka beteenden och kommunikationsstilar som dominerar eller saknas inom ett team blir det enklare att utveckla och förändra. Vi kan fylla på med de beteenden som saknas eller medvetandegöra gruppen om eventuella obalanser och agera därefter.

Inom beteendeanalysen beaktar vi alltid kontexten, det vill säga den aktuella situationen. Ibland kan vi vilja ha förändring och variation medan vi i andra sammanhang föredrar konstans. Vi utgår ofta från den breda bilden, det nuvarande arbetsläget.

Den Vetenskapliga grunden

Drivkraftsanalysen grundar sig i Language and Behavior Profile.

”Language and Behaviour (LAB) Profile är ett kraftfullt verktyg för att förstå och påverka andras beteende. Det skapades av Roger Bailey och kommer från NLP:s (Neuro-lingvistisk programmering) Meta-program.” – Dr. Pamela C. Campanelli

Snabb och effektiv Analys

Våra 20 frågor ställs snabbt och enkelt, i motsats till DISC som kan upplevas som mer påträngande. Vi använder skalfrågor som ger en större frihet och djupare insikt utan att svarande känner sig påtvingade.

 

Upptäck dina drivkrafter och förbättra din kommunikation med Yesbox beteendeanalys som kan kombineras med STARS mätning.

Låt oss ta reda på mer om vad som driver er framåt och hur vi tillsammans kan nå nya höjder!

 

YESbox drivkraftsanalys Language And Behavior Profile
YESbox drivkraftsanalys Language And Behavior Profile

Utgångspunkt

Drivkraftsanalysen utgår från Shelle Rose Charvet  ”Words that change minds – LAB Profile” som beskrivs vara för dig som vill kunna påverka andras beteenden och motivation med hjälp av din kommunikation. Det handlar om identifiera dina och andras motivationstriggers som beskriver hur någon tänker, blir motiverad och fattar beslut i olika situationer.
Genom att bli medveten om dina och andras motivationstriggers kan du:

  • Skapa bättre kontakt med andra
  • Bli mer precis i din kommunikation
  • Öka motivationen hos dig själv och andra
  • Förstå hur andra människor uppfattar världen.

 

 

Andra källor: