Stora förändringar skapar otrygghet och blockering i organisationen. Förändringstakten och digitaliseringen ökar.
Hög förändringstakt kräver anpassning. Nu kan vi med hjälp av förståelse för hur hjärnan fungerar låta Pulsmätningar vara ett stöd menar vi på Yesbox.

Eftersom hjärnforskningen visat att de flesta människor som utsätts för stora förändringar upplever otrygghet och blockering på olika sätt är det viktigt att vi hanterar detta i våra företag och organisationer.

Forskare som Daniel Siegel pratar från sitt forskningscenter om tre aspekter som är viktiga för att människor ska kunna hantera en föränderlig värld. Vi behöver:

  • förstå hur hjärnan fungerar
  • skapa närvaro i form av mind(fulness)
  • skapa goda relationer.

Med dessa insikter blir ledarens främsta uppgift att leda och genomföra förändringar genom en kommunikation som skapar trygghet, engagemang och motivation. Här kan pulsmätningar några gånger per år vara till stor hjälp. Men det är förstås oerhört viktigt att ställa rätt frågor. Läs om pulsmätningar här

Yesbox menar att det finns en hel del frustration kring dessa ständigt återkommande förändringar då hjärnan signalerar fara. Men ledningen har ofta inte förstått betydelsen av kommunikation och ledarskap samt saknar förståelse för att det behövs olika insatser för olika individer och grupper.

Vanliga kommentarer i undersökningar kring organisationsförändringar är  t.ex ”Organisationsförändringarna genomförs alltid i samband med personalminskningar” detta  gör att förändringarna blir negativa. Andra menar att ”den ena organisationen hinner aldrig ”landa” innan nästa förändring kommer” vilket skapar ytterligare otrygghet”.

-Här finns mycket att göra, ett neutralt stöd utifrån kan göra stor nytta och skapa mycket goda resultat i tider av förändring.

Yesbox skickar tillsammans med sina kunder ut enkäter, i form av pulsmätningar. Därefter analyserar och stödjer plattformen med både automatiska råd och uppföljningssamtal. I både enkäter och dialoger kan teamen kontinuerligt stötta följa upp och reflektera över olika synpunkter för att skapa en bra kultur. Man reflekterar och lär av Pulsmätningen under varje möte

Hur skulle det kännas om ni kunde sätta fingret på exakt var åtgärderna behöver sättas in? Eller hinna prata om viktiga frågor innan de blir alltför stora och tar sin egen väg?