Förändringstakten och digitaliseringen ökar.

Eftersom hjärnforskningen visat att de flesta människor som utsätts för stora förändringar upplever otrygghet och blockering på olika sätt är det viktigt att vi hanterar detta i våra företag och organisationer.

Daniel Siegel pratar från sitt forskningscenter om tre aspekter som är viktiga för att människor ska kunna hantera en föränderlig värld. Vi behöver förstå hur hjärnan fungerar, skapa närvaro i form av mind(fulness) och skapa goda relationer. Med dessa insikter blir ledarens främsta uppgift att leda och genomföra förändringar genom en kommunikation som skapar trygghet, engagemang och motivation.

Vi menar att det finns en hel del frustration kring dessa ständigt återkommande förändringar pga att man inte förstått betydelsen av kommunikation och ledarskap samt att förståelsen för att det behövs olika insatser för olika individer och grupper.

Vanliga kommentarer i undersökningar kring organisationsförändringar är  t.ex ”Organisationsförändringarna genomförs alltid i samband med personalminskningar” detta  gör att förändringarna blir negativa. Andra menar att ”den ena organisationen hinner aldrig ”landa” innan nästa förändring kommer” vilket skapar ytterligare otrygghet”.

-Här finns mycket att göra, ett neutralt stöd utifrån kan göra stor nytta och skapa mycket goda resultat i tider av förändring.

Yesbox skickar ut enkäter, i form av pulsmätningar analyserar och jobbar med uppföljningssamtal.
Hur skulle det kännas om ni kunde sätta fingret på exakt var åtgärderna behöver sättas in?

EnglishSwedish