Content day var en spännande dag med temat ”Så bygger vi en mer pricksäker kommunikation på insikter”.

Kicki Molin och Eva Hamboldt föreläste om den sociala hjärnan och varför den är så viktig.

Kicki och Eva beskrev hjärnans utveckling från 40 000 år tillbaka, till hur den fortfarande gör sig påmind idag. Vår hjärna fokuserar ständigt på hur vi kan undanröja sociala hot, det är en avgörande överlevnadsfaktor för oss. Vår reaktion på sociala hot är densamma vid fysiska hot – vi slår på flykt- eller kamprespons.

Eftersom vi är sociala varelser i en digital värld är det viktigt att förstå hur mottagare förstår kommunicerade budskap. Genom att använda den kraftfulla SCARF-modellen framgångsrikt, både internt i organisationen och externt mot kunder, kan kommunikationsbudskap förmedlas med större precision. Ett exempel på hur man kan göra detta är att använda storytelling, vilket innebär att man genom emotionella budskap triggar mottagarens känslor. SCARF-modellen beskriver vilka känslor som är viktigast för mottagaren och genom att spela på just dessa känslor kan vi i kommunikationen få kunden att agera.

Här följer några av deltagarnas insikter om hur SCARF-modellen kan tillföra något i deras arbete: 

 ”För att förstå känslornas och relationernas betydelse. Att inte underskatta de mjuka värdena.” 

”I budskapsarbetet och kampanjer är förutsägbarhet viktigt så mottagaren känner igen varumärket. Den kan användas för att förstå hur budskap kan tas emot, konsekvensanalys.”

”I målgruppsanpassning, riskanalys och i utformning av kommunikation och verktyg med interaktivitet.” 

”Det kan underlätta vårt jobb, att lyckas med uppdrag åt kunden.” 

”För att på ett annat sätt paketera budskap, fånga uppmärksamhet och få folk att agera genom att undvika en negativ approach.”

”Få ut det mesta av teamet och kollegor. Mer målgruppsanpassat content.”