Det är stor skillnad mot förr hur de unga ser på världen och sitt jobb, menar flera av våra kunder. Vi upplever också att den yngre generationen är mer rastlös, har högre krav på trivsel och har lägre tolerans för arbetsuppgifter som inte är stimulerande. Våra uppgifter och förutsättningar på arbetet varierar mer. Dessutom har fler en utländsk bakgrund och rötter i en annan kultur. Utmaningen för ledare att effektivt leda de som antingen har ett starkt jag-fokus, andra seder eller höga krav har blivit större.
Nyckeln till att lyckas handlar främst om två saker; att förstå medarbetarnas värld och att vara tydlig med sina förväntningar på dem.

För att förstå någon annans värld behöver vi avsätta tid och ställa rätt frågor om det som är viktigt, ex våga prata om tankar och känslor. En förutsättning är att våra ledare kan vara öppna för att lyssna på riktigt och ta till sig svaren. I  vår snabbt föränderliga värld krävs oftare än förr att chefer leder sina medarbetare utifrån individuella förutsättningar.
Det kan upplevas som både svårt och tidskrävande av många chefer, som dessutom har ett stort operativt ansvar ovanpå sin chefstjänst. Därför behöver man skapa enkla metoder och verktyg för att orka hela vägen. Men den som gör jobbet bli rikt belönad och får förutom en inblick i medarbetarnas värld, en möjlighet att förstå vad som krävs för att de ska vara nöjda, prestera och stanna kvar.

Att vara tydlig med sina förväntningar är A och O för att nå sina och verksamhetens mål. Något som kan verka enkelt, men som gärna blir mer komplicerat än det behöver vara. Här gäller det också att nå fram och kunna kommunicera så att andra förstår. Ett tydligt uppdrag är direkt kopplat till hög motivation. Även här har man mycket att vinna om man blir bra på att kommunicera sina förväntningar effektiv.

Det finns guld att gräva för de chefer som når fram till sina unga medarbetare, de är en generation med stor kreativitet och framåtanda. Framför allt har de en intuitiv förståelse för morgondagens utmaningar – vi behöver dem!

EnglishSwedish