YESbox pulsmätning resultat rapport analys

Medarbetarundersökningar är ett viktigt verktyg för att utvärdera och förbättra organisationers arbetsmiljö och trivsel.

På en nyligen genomförd konferens om detta ämne samlades en entusiastisk grupp från olika branscher och organisationer för att diskutera hur hjärnforskning kan belysa styrkor och svagheter inom en organisation. En central fråga var hur digitaliserade, användarvänliga och effektiva verktyg kan utmana de traditionella metoderna för medarbetarundersökningar.

Under konferensen höll Kicki Molin, VD och en av grundarna av Yesbox, en föreläsning om hjärnan och dess påverkan på våra känslor och beteenden på arbetsplatsen. Hon betonade vikten av att stärka varje enskild medarbetare och göra dem till ambassadörer för sitt företag. Detta är ofta ett centralt mål med medarbetarundersökningar. Under diskussionen delade deltagarna sina egna erfarenheter, och flera associerade medarbetarundersökningar med ord som ”långa” och ”tråkiga”. Det framkom också att tydlig uppföljning ofta saknas efter genomförandet av medarbetarundersökningar.

På Yesbox drivs man av ambitionen att skapa effektiva och enkla medarbetarundersökningar som mäter de rätta sakerna. Genom att skapa förutsättningar för att utveckla en agil organisation och en gemensam syn på ledarskap, medarbetarskap och kreativitet kan företag lyckas i en konkurrensutsatt miljö. Yesbox tror på att ta tillvara på allas talang och strävar efter att hjälpa medarbetare att förstå sin roll och sitt fulla potential. Genom detta kan engagerande mål skapas och lönsamma och effektiva organisationer uppnås, samtidigt som medarbetarnas välmående prioriteras.

Yesbox har gjort hjärnforskning och kommunikativt ledarskap till sin ledstjärna. Om du är intresserad av att ta din organisation till en ny nivå av utveckling, rekommenderas det att läsa mer om våra Pulsmätningar eller medarbetarundersökningar.