Snart är år 2021 slut då pandemin fortsatte påverka oss alla både professionellt och personligt! 
För oss på Yesbox har våra kontakter med de vi vill jobba med mest skett digitalt. Det passar oss som säljer digitala tjänster men vi känner ibland att det fysiska mötet är oöverträffat för att både lyssna till, förstå och för att förmedla idéer och tankar till varandra. Ni har säkert också upplevt att Digitala möten inte alltid ersätter det fysiska mötet. Vi hoppas på att få ses i ett mer ”normalt” arbetsliv snart.

Hybridkontoret

En ny term har tagit sig in i arbetslivet – ”Hybridkontoret” (eller varianter på det). Även om vi är tillbaka på kontoret har många fått modifierade policies och regler vid återkomsten. ”3+2” känns väldigt vanligt (3 dagar på kontoret, 2 hemma). Utmaningar kvarstår dock för en del. När, hur ofta och varför ses alla egentligen?

Kontinuerliga uppföljningar kan vara avgörande för att skapa det bästa på just er arbetsplats. Yesbox har tagit fram 25 uppföljningsfrågor kring Hybridkontoret för utskick och analys. Vi tror också att det utökade utbudet av dialoger som spänner över riktnings-, uppföljnings- och utvärderingsfasen underlättar att hålla ihop team och vidmakthålla relationer även om arbetet till större del sker på distans.

Förändring är det ”nya normala”, men är vi redo?

Vi hör det hela tiden: Förändringar är det enda som är konstant i våra arbetsliv.

 Vi vet också att vi människor inte är så förtjusta i förändringar. Tvärtom tycker vi om vanor¸ invanda mönster och igenkänning.

Våra hjärnor arbetar ständigt med att skapa en mening av det vi observerar och känner. Skiftar allting ständigt måste våra hjärnor arbeta på övertid. Vi tror dock att vi har hittat ett ”botemedel”: Höga poäng på vårt STARS-mått. För hjärnforskningen har också visat att om STARS-behoven är uppfyllda är vårt förtroende, vår vilja att jobba tillsammans, vår önskan att andra ska lyckas eller vår egen förmåga att vara öppna med våra misstag väsentligt högre.

Är vi trygga i vårt team är vi också tryggare i de förändringar  planerade eller oplanerade som sköljer över oss. Detta tänker Yesbox ta fasta på under nästa år och inte bara hjälpa er att mäta STARS men också att anpassa våra tjänster för att planera, följa upp och utvärdera de aktiviteter ni bestämmer er för att höja STARS.

2022 med Yesbox
Yesbox vill vara nära era unika behov och vi tror att ni själva vet bäst när och hur stöd ska införas. Vi är dock alltid intresserade av att ni använder allt flera av våra tjänster då vi menar att värdet för er av den data ni lagrar i Yesbox ökar om ni fullt ut utnyttjar lösningen.

Viktigast för vår framgång, och er, är dock inte att ni kan analysera data om er organisation totalt, även om det naturligtvis har ett stort värde. Viktigast är att era chefer och medarbetare upplever att Yesbox tjänster stöttar dem i sitt dagliga arbete! När Yesbox stöttar, coachar, då kan vi tillsammans bli framgångsrika. Förändring sker en dag i taget, en aktivitet i taget.

Vi ser fram mot att stötta alla kunder, gamla och nya, så att 2022 blir ett år där vi möter förändringar tillsammans och gemensamt arbetar fram hur vi tar oss an dem.

Vi ser fram mot en rivstart på 2022.

Men innan det önskar vi er en God jul och ett gott slut på 2021!

Team Yesbox

EnglishSwedish