Att kunna identifiera syfte med både medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar är den ände vi alla bör börja i för att lyckas. Vet vi varför man mäter eller genomför processer och dessutom har en tydlig ide´ om hur vi ska ta situationen framåt i olika steg blir allt enkelt. Att ta in en neutral person utifrån som leder en workshop kring resultaten är ofta väldigt kraftfullt.

I veckan fick jag den finaste kommentaren jag fått på länge. Efter ha lett en workshop med ett företag under en förmiddag om medarbetarundersökningen kom en av deltagarna fram och sa:

Gör du det här med många företag?

Njae, en del, svarade jag. Han tittade intensivt på mig och sa mycket allvarligt. Detta borde alla göra!

Jag log och ler än idag, med hela kroppen.

Vad gjorde vi då? Förutom att prata om urhjärnan, känslornas makt och att ta in andra perspektiv så jobbade vi med den sk NÖHR(a) modellen. Jag lärde mig tankesättet av min pappa redan som 10-åring  som inte visste att det var en modell. Han ville bara att jag och laget skulle bli så bra simmare som vi någonsin kunde bli. Han avled tyvärr nyligen så jag vill passa på att ägna den till honom och säga dubbelt TACK.

Så här kan man tänka och göra för att nå gemensamma mål:

  1. Nuläge. Var befinner vi oss?  Vilka ord beskriver den situation vi har.
  2. Önskat läge.  Vart ska vi? Var vill vi vara? Ord, känslor kanske ett tal?
  3. Hinder- vilka hinder finns. Vad skulle göra att vi inte lyckades nå vårt önskade läge?
  4. Resurser- vad har vi? Vad kan vi, vet vi, kan vi använda som vi redan har som gör att vi når fram?

Gå in i drömmen eller det önskade läget. Vilka steg tar vi först?

När det var tufft inför morgonträningen sa alltid pappa. Vilken dröm hade vi? Är det värt det? Ja, det var det förstås och träningen kändes med en gång mycket lättare.

TACK PAPPA, du är med mig varje dag.

Kicki Molin