Yesbox vill stödja installatörsföretagen till en bra kultur

Installatörsföretagen 3600 medlemmar har en tuff vardag man installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagens uppdrag är att företräda medlemmarnas intressen och ständigt utveckla förutsättningarna för framgångsrikt företagande i installationsbranschen.

Många – Yesbox erbjuder våra medlemmar en möjlighet att få bättre koll på hur deras verksamhet fungerar och hur medarbetarna mår. Yesboxs undersökningar, utvärderingar och feedback kan användas som plattform för organisationsstyrning, utveckling och förändring, säger Johan Lysholm
på Installatörsföretagen.*

– I första hand kommer vi erbjuda medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar så kallade pulsmätningar till rabatterade priser, säger Kicki Molin, vd på Yesbox.

– Vi ser verkligen fram emot detta samarbete, nu får vi en möjlighet att vara med och utveckla företag i en så för hela samhället viktiga branscher med komplexa kundkrav, avslutar Kicki Molin VD på Yesbox.

Abetsmiljön ät viktig för föreningen Installatörsföretagen som representerar över 3 600 medlemsföretag med cirka 50 000 medarbetare, Företagen är verksamma inom VVS, el- och teleteknik, kyla och teknisk isolering och omsätter tillsammans cirka 73 miljarder kronor.  Yesbox stödjer dem med sin digitala plattform för dialoger, medarbetar och pulsundersökningar samt kompetensuppföljning,

*  Installatörsföretagen  tar tillvara medlemmars intressen genom påverkansarbete och information till myndigheter, politiker och allmänhet. VVS Företagens Service AB är helägt dotterbolag till föreningen och äger det gemensamma servicebolaget Installatörsföretagen Service i Sverige AB tillsammans med EIO Medlemsservice AB.

VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS samt arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom kyla, rör, industrirör, ventilation och teknisk isolering. VVS står för Värme, Ventilation och Sanitet, tre viktiga hörnstenar i den verksamhet som utgör våra medlemsföretags vardag.

För mer information kontakta Yesbox Kicki Molin, mobil: 0709 95 7015, e-post: kicki.molin@yesboxtalent.se eller läs mer på rabatt för installatörsföretag

eller här  installatörsföretagens hemsida

Läs mer om Yesbox  medarbetarundersökningar här

EnglishSwedish