Varför använder Installatörsföretagen

Yesbox medarbetarundersökningar?

Installatörsföretagen representerar en bransch med unika utmaningar och en krävande arbetsmiljö. För att stödja företag inom installationsbranschen i att skapa en positiv arbetskultur och främja medarbetarnas välmående erbjuder Yesbox sina medarbetarundersökningar, pulsmätningar och medarbetarsamtal till rabatterade priser.

Här är några skäl till varför ett installatörsföretag överväger att använda Yesbox

  • Förbättrad insikt och överblick: Med Yesboxs medarbetarundersökningar kan företaget få en bättre förståelse för hur verksamheten fungerar och hur medarbetarna mår. Undersökningarna ger värdefull information som kan användas som grund för organisationsstyrning, utveckling och förändring.
  • Rabatterade priser: Installatörsföretag som är medlemmar hos Installatörsföretagen har möjlighet att dra nytta av rabatterade priser på Yesboxs medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar. Detta gör det mer tillgängligt för företagen att använda Yesboxs tjänster och dra nytta av deras expertis.
  • Digital plattform för dialog: Yesbox erbjuder en digital plattform som underlättar dialogen inom företaget. Det ger möjlighet till regelbundna och strukturerade samtal med medarbetarna för att identifiera behov, ge feedback och skapa en öppen och transparent kommunikation.
  • Yesbox vill stödja och bygga kunskap om en viktig bransch: Installatörsföretagen representerar över 3 600 medlemsföretag och är en viktig röst inom installationsbranschen. Genom samarbetet med Yesbox kan företagen få stöd och vägledning för att utveckla sina organisationer och möta de komplexa krav som branschen står inför.

Genom att använda Yesboxs medarbetarundersökningar kan medlemmar i Installatörsföretagen främja en god arbetskultur, identifiera förbättringsområden och skapa en bättre arbetsmiljö för sina medarbetare. Detta kan i sin tur leda till ökad trivsel, engagemang och produktivitet inom företaget. För installatörsföretag är det viktigt att vara medveten om medarbetarnas välmående och Yesboxs tjänster kan vara ett värdefullt verktyg för att uppnå detta mål.

För mer information om Yesbox och vårt erbjudanden för installatörsföretag, kontakta Kicki Molin eller besök Installatörsföretagens hemsida 

 

 

Läs mer om Yesbox  medarbetarundersökningar här