Ledarskap och den livsviktiga kommuniktionen

Vi är eniga om vikten av bra ledarskap och hur viktiga ord är för ledare. Vi tolkar ofta orden olika. Nog betyder tex på svenska kanske men på finlandssvenska säkert. Vilka missförstånd kan inte det skapa ? Vi lägger till innebörd och väljer sanningar. Gränssnittet i tolkningarna är levande dynamik som alltid rör sig. Vi kanske ska sluta tänka kommunikation som sändare och mottagare, det handlar ju om att lyssna och förstå.

Det är dags att börja samtala på riktigt. Riktiga ledare läser organisationen varje dag och kan ställa sig i andras skor. 

I vården talas det om Personcentrerad vård som handlar om att ta sig från vad till vem. Vilken kraft ndet finn i att ta hjälp av den levande berättelsen och lyssna för att förstå. Rädsla är ett gift och tillit och förtroende är framtiden.

Hör av dig om du vill veta hur våra digitala verktyg kan stödja er resa!

EnglishSwedish