Kompetensbedömning i medarbetarsamtalet?

Kompetensbedömning i medarbetarsamtalet

Många organisationer är noga med att hitta rätt kompetens när man anställer till en befattning, men glömmer att kartlägga kompetensen hos befintlig personal. Genom att göra en kunskapsinventering varje år, exempelvis i samband med medarbetarsamtalet, kan man som chef både kartlägga vilka beteendekompetenser teamet besitter och fokusera på rätt utveckling. Hur ska man göra? Läs här!

EnglishSwedish