Att utveckla och följa kompetenser har

aldrig varit viktigare

 

Yesbox Kompetenser

Få dina medarbetare att prestera på topp!

Yesbox kompetenssamtal har en otrolig genomslagskraft i kommunikationen mellan ledare och anställda. Våra kunder ser tydlig förändring hos sina medarbetare gällande personligt driv och viljan att göra sitt yttersta när de jobbar med att förstå och utveckla kompetenser.

Prestera mera med Yesbox

Kompetensuppföljning 

– Talent Management –

Kompetenser är den mänskliga komponenten som en organisation tillför för att höja sina förmågor.

Men kompetenser är framförallt användbara som krav:

  • Krav på formell utbildning eller certifiering
  • Krav på detaljerade färdigheter och kunskap för att utföra processer (/designa nya) eller hantera dedikerade verktyg
  • Krav på beteenden för att främja samarbete och för att öka kundtillfredsställelse

Kraven är alltid satta i ett sammanhang – vad en jobbroll är tänkt att göra, vad som är leveransen från ett team, vilka egenskaper en produkt eller tjänst är tänkt att inneha. Det innebär att det inte alltid är meningsfullt att säga att en person är kompetent om det inte relateras till vad personen är tänkt att utföra, kunna eller hjälpa till med – och för vem.

Yesbox tar fasta på sammanhanget. Vår kompetensstruktur gör det möjligt att skapa profiler som kan länkas till jobbroller och vi gör det också möjligt att använda en jobrolls kompetensprofiler på specifika positioner där chefen kan förfina kompetensbehovet ytterligare.

Yesbox kompetensdialog använder kompetenskraven på en position och ger först medarbetare och chef en möjlighet att på ömse håll bedöma medarbetarens nivå. När de två möts i själva kompetensdialogen har de en förförståelse och kan därför ha en mer konstruktiv dialog kring både kravbilden och medarbetarnas förmåga att möta kraven.

Och framför allt: Vad medarbetaren vill och behöver utveckla för att hen ska nå sina och teamets mål.

Bakgrund

Vi på Yesbox menar att ledare behöver våga vara transparenta i sin intention och sitt agerande. Först när chefer vågar föra ärliga dialoger med sina medarbetare ökar förståelsen för hur varje medarbetare ska kunna prestera på topp för organisationens bästa. 

Yesbox Samtal utgår  utifrån  förståelsen kring hur hjärnan fungerar och jobbar efter hjärnsmarta system förbättras lönsamheten inom organisationer avsevärt. Genom att ta hjälp av hjärnforskningen är det möjligt att utveckla signifikant mer effektiva strategier och driva beteendeförändringar till en bråkdel av den tid och kostnad det har tagit tidigare! 

HUR GÅR DET TILL?

 Yesbox Samtal är verktyget som skapar förståelse mellan chef och medarbetare. 

Medarbetare och chef gör på egen hand en bedömning av styrkor och utvecklingsområden utifrån förutsättningarna som krävs för att just den medarbetaren ska kunna prestera på topp. Dessutom kan chef och medarbetare tillsammans skapa en tydlig målsättning och handlingsplan utifrån kompetensområden – och allt går att koppla till företagets övergripande mål.

Yesbox Samtal ger tydliga resultat i företagskulturen som i sin tur reflekteras på varumärket och ytterst i hela kundupplevelsen! 

Kontakta mig, jag är nyfiken på Kompetensutveckling

11 + 12 =

EnglishSwedish