Ju mer vi kan fånga  det som gör samtal kring lägerelden bra, desto effektivare kan vår kommunikation bli.

Här beskrivs vad som skapar denna lägereldsfaktor och hur du kan dra nytta av den, t ex i ett medarbetarsamtal.

Det behövs mötesformer som balanserar de snabba och inte alltid genomtänkta tankarna i snabba, nya medier. Vi behöver arenor för lyssnande och reflektion. För att verkligen förstå varandras kartbild och för att finna gemensamma lösningar i komplexa frågor på jobbet och i samhället.

Kanske kan vi inspireras även i våra medarbetarsamtal av människans urgamla sätt att förmedla visdom mellan generationer? De värmande, sprakande lägereldarna var länge människans naturliga samlingspunkt för gemenskap, samtal och reflektion.

Vad gjorde den kommunikationen så bra? Här är några faktorer, som du kan använda när du planerar för dina utvecklingssamtal, så att de verkligen blir värdesamtal:

Situationen
Det finns en närhet när vi sitter runt elden. Det är ett fysiskt möte med möjlighet till delaktighet och dialog. Ringen kring lägerelden förstärker en känsla av tillit och samhörighet. Flera sinnen involveras; vi känner värme, tittar fascinerat på eldslågorna och hör sprakandet från elden som en lugnande ljudkuliss till vårt samtal.

Kommunikationen
Dialogen kring elden blir prestigelös, inkluderande och öppen. Kanske beror det på känslan av samhörighet och att vara utvald att få delta just här? Samtalstonen är informell. Vi läser av kroppspråket och förstår bättre vad personen menar. 

Effekter
Lägerelden banar väg för engagemang, stolthet och vi-känsla. Här sker förankring på riktigt. Vi lär känna varandra mer. Jag blir lyssnad på, får dela tankar och berätta mina erfarenheter. Då blir jag också mer intresserad av att lyssna på andra. Interaktionen underlättas av den prestigelöshet som uppstår runt elden. I och med att flera sinnen berörs, minns vi samtalet och låter oss påverkas av slutsatserna en längre tid.

 Känner du igen dig från lägereldssamtal som du själv har haft? Vilka lägereldsfaktorer kan du dra nytta av i de samtal som du leder?

Andris Zvejnieks

 

EnglishSwedish