Fem enkla steg för att bygga lönsam tillit

På Yesbox möter vi ofta kunder som nästan är rädda för att mäta tillit och vill därför ge tips kring hur du via en modell i fem delar kan bygga en förtroendekultur där ni litar på varandra och därmed kan prestera ert allra bästa. Vi kallar modellen för TRIDA, där varje steg ger hjärnan signaler att ta steg mot ökad tillit:

  • Transparens
  • Relation
  • Insikt
  • Delaktighet
  • Agera & testa

Transparens

I första steget fokuserar du på att eliminera känslan av rädsla och hot, känslor som styrs av amygdala – reptilhjärnan – som alltid lyssnar efter ord och sägningar som kan hota oss. När den uppfattar fara – det är tolkningen som spelar roll – känner du dig hotad, och förlorar din produktivitet. Kommunicera om ämnen som kan verka hotfulla, på ett uppriktigt och öppet sätt, utstråla omtanke i det som andra kan se och höra så hjälper du hjärnan att ta stegen mot trygghet och tillit.

Relation

Nästa steg är att bygga relationer och investera engagemang. När vi känner att vi inte kan lita på någon som är nyckeln till vår och organisationens framgång, kan vi lätt välja att gå in i en tolkning istället för sanning för att skapa en trygghetskänsla. I detta defensiva läge kommer min historia och din historia nästan aldrig överensstämma. I min historia är du skyldig, i din historia är jag är skyldig. Ta med alla när du bygger relationer, även dem du kanske inte tycker bäst om. Uppskattning är ett nyckelord här, det kommer att medföra att känslan av gemenskap och genomförandekraft ökar.

Insikt

Känslor är i fokus i tredje steget, inkludera och bjud in alla till att prata om sina behov och sin strävan. Människor har blinda fält i sin konversation. De är känslomässiga sanningar som står i vägen och där vi har blinda fält finns risk för konflikter. Tänk att det bara finns möjligheter här, även i de konversationer som du kanske egentligen vill undvika och behöver träna på. Och kom ihåg att lyssna – förståelse och tillit kommer att bli belöningen.

Delaktighet

Forskare menar att våra hjärnor är designade för att vara sociala – och att behovet av mänsklig kontakt är större än behovet av trygghet. Känslan av att vara socialt exkluderad aktiverar samma neurologiska regioner som aktiveras vid fysisk smärta, vilket tyder på att socialt avvisande i själva verket kan vara smärtsamt. Skapa strategier för delad och gemensam framgång, istället för att tönka ”jag har rätt” tänk ”spännande att undersöka var vi hamnar tillsammans”. Prata sedan ihop er om vad delad framgång innebär för er. Här är det även dags att öva på att prata om problem och konflikter med fokus på att hålla perspektiv.

Agera & testa

I sista steget av TRIDA är det dags att ta ut tilliten i verkligheten. Här är fokus alltså att inte spela egna filmer av verkligheten i huvudet, utan att nå en gemensam bild av världen. Alla uppfattningar och förutfattade meningar ska testas i er tillitskultur utifrån ledorden sanning, empati och omdöme. Stämmer min bild med din bild? Om inte, varför inte? Om ja, exempel? Här får prefrontala cortex – utförandehjärnan – jobba.

Gör TRIDA ett steg i taget, låt varje steg ta sin tid och se det som ett långsiktigt projekt att succesivt öka tilliten i organisationen. Lycka till – och du, hör av dig här om vi kan stödja dig på vägen!

Konceptet CIQ – Conversational Intelligence® sprider kunskap om hur man kan jobba med neuroledarskap för att bygga och bibehålla tillit, integritet, empati och god omdömesförmåga. CIQ har tagit fram TRUST-modellen som är grunden för TRIDA och delar av denna artikel.

Yesbox  hjälper chefer att förstå medarbetarnas drivkrafter för att ge dem bästa möjliga stöd. Våra digitala verktyg för Pulsmätning hos era medarbetare och Samtal sätter er i utvecklingsläge. Det hjälper er att få en tydlig bild av hur organisationen mår både ovan och under ytan, och att skapa god kommunikation mellan chefer och medarbetare. I syfte att människorna i organisationen ska kunna växla ut hela sin potential – på ett långsiktigt hållbart sätt. 
#tillit #trida #ciq #medarbetarundersökning #pulsundersökning #medarbetarsamtal #stars