MEDARBETARSAMTAL MALL

Ladda ner mall för medarbetarsamtal

LADDA NER MALL

Förutsättningarna för att lyckas med ditt medarbetarsamtal ligger i att ställa rätt frågor. Ladda ner vår mall för att ha något att utgå ifrån och som ger dialogen rätt fokus. Tänk alltid igenom nedanstående punkter innan du genomför ett medarbetarsamtal.

  • Syftet med medarbetarsamtalen- Vad vill ni åstadkomma? Gruppnivå samt individnivå? 
  • Koppla till företagets strategier och mål- Vilka mål ska ni ha? Var ska ni fokusera er energi på?
  • Medarbetarsamtal frågorna- Ta reda på vad som driver din medarbetare? Vad är viktigt för just honom/henne? 
  • Kompetensutvecklingen- Vilka affärsstrategier finns för nuvarande? Vilken kompetens är ni i behov av för att följa denna strategi? Vad har medarbetare för kompetens som passar in i detta? 
  • Handlingsplanen- Hur kan du gör en handlingsplan som korrelerar med medarbetarens mål & strategier för verksamheten? Vad har din medarbetare för mål? 
  • Uppföljning – Sammanfatta medarbetarsamtalen och tydliggör allt ni gått igenom!
EnglishSwedish