Samtalsklimatet ger oss förutsättningarna för att kommunicera och förstå varandra. Hur gör man för att skapa rätt förutsättningar? Här kommer steg 2 i vår bloggserie om hur man har det bästa möjliga medarbetarsamtalet i 7 steg:

  1. Förberedelser

   2. Skapa ett bra samtalsklimat

   3. Konsten att lyssna

   4. Ge högkvalitativ återkoppling

   5. Vad som motiverar oss

   6. Attraktiva mål

   7. Gör en optimal uppföljningsplan

Enligt vår erfarenhet är det många chefer som ställer sig frågan:

”Hur kan man skapa ett riktigt bra samtal under medarbetarsamtalet, där tillit och öppenhet råder? ”

Här kommer några tips från oss:
1. Skapa samstämmighet genom kroppsspråk, gester, mimik, röst och språk. Tänk på att i den första delen av samtalet är det viktigt att vara följsam, öppen och avslappnad
2. Visa genuint intresse. Ha inga förutfattade meningar.
3. Hitta rätta plats, gärna en lugn plats där ni inte blir störda.
4. Mål, regler och agenda. Berätta om målet med samtalet, tex att samtalet stannar mellan er och förklara de områden som ni ska ta upp.
5. Humor. Humor är befriande och relationsskapande. Visa din mänskliga sida.

Fokus: Var följsam med gester, kroppshållning, röst och språk under samtalet. Var genuint nyfiken.
Utmaning: Vad är du nyfiken på hos din medarbetare

Lycka till med ta fram förutsättningarna ni behöver för ha bästa samtalsklimatet och med era medarbetarsamtal!

Missade du Steg 1? Läs om vilka förberedelser som behövs för ett lyckat medarbetarsamtal.

Är du redo för nästa steg? Läs om Konsten att lyssna i del 3 i bloggserien om medarbetarsamtal.

EnglishSwedish