Konsten att lyssna är ett viktigt verktyg för att kommunicera med andra personer. Här kommer steg 3 i vår bloggserie om hur man har det bästa möjliga medarbetarsamtalet i 7 steg:

  1. Förberedelser
  2. Skapa ett bra samtalsklimat
  3. Konsten att lyssna
  4. Ge högkvalitativ återkoppling
  5. Vad som motiverar oss
  6. Attraktiva mål
  7. Gör en optimal uppföljningsplan

Lyssnar du med delat, fullt eller riktat fokus?
Har du varit med om ett medarbetarsamtal där mest chefen pratar och man aldrig kommer in på djupet i samtalet?  Det handlar om att lyssna på riktigt utan att tolka eller att ha förutfattade meningar. Det är lätt att fylla i och framförallt tolka vad medarbetaren har sagt. Ofta menar chefen eller den som leder samtalet väl, men när man tolkar och förklarar tappas fokus och det omedvetna bort för den som det handlar om.  Detta är en av de bidragande faktorerna till att man inte kan komma under ytan i samtalet. Ställ bara korta frågor: Ge plats för medarbetarna att utveckla sina tankar!
Fokus: Att lyssna med riktat eller fullt fokus under huvudparten av samtalet.
Utmaning: Vad säger medarbetaren som inte uttrycks i ord?
Vad visar medarbetaren med sitt kroppsspråk eller ansiktsuttryck och hur används rösten?

Hur långt i nedanstående steg har du själv kommit?
1. Höra – splittrat fokus.
2. Lyssna på – delat fokus.
3. Lyssna efter något – riktat fokus.
4. Aktivt lyssnande – fullt fokus.

Lycka till med era medarbetarsamtal!

Missade du Steg 2?  Klicka här!

EnglishSwedish