Hur ger du återkoppling i medarbetarsamtalet? Dags för steg 4 i bloggserien om hur man har det bästa möjliga medarbetarsamtalet i 7 steg:

1. Förberedelser

2. Skapa ett bra samtalsklimat

3. Konsten att lyssna

4. Ge högkvalitativ återkoppling

5. Vad som motiverar oss

6. Attraktiva mål

7. Gör en optimal uppföljningsplan

Steg 4 Ge högkvalitativ återkoppling
Fokus: Ge återkoppling där medarbetaren får koppla sitt uppnådda resultat till mål och syfte.
Utmaning: Skapa rutiner som stödjer kontinuerlig återkoppling.
1. Skilj på
a. Kritik av person.
b. Kritik av innehåll
2. Din åsikt.
3. Medarbetarens åsikt.
4. Syfte kopplat till uppnått resultat.
Positiv återkoppling kan ske öppet, negativ återkoppling företrädesvis i enrum.
Nu när du börjar få kolla på vad ett medarbetarsamtal ska innehålla  – läs gärna våra 7 tips att undvika i medarbetarsamtalet här.
EnglishSwedish