Hur ger du feedback i medarbetarsamtalet? Dags för steg 4 i bloggserien om hur man har det bästa möjliga medarbetarsamtalet i 7 steg:

1. Förberedelser

2. Skapa ett bra samtalsklimat

3. Konsten att lyssna

4. Ge högkvalitativ feedback

5. Vad som motiverar oss

6. Attraktiva mål

7. Gör en optimal uppföljningsplan

När fungerar feedback bäst?

Grundläggande för feedback är att den som får den känner att den som ger feedback ”vill mig väl”. Det ställer krav på att underliggande faktorer finns ”på plats” såsom respekt för varandra som personer, att spelreglerna är de samma för alla och att det finns en tydlighet i mål och riktning. Om inte finns det risk att feedback upplevs som tillrättavisningar eller personlig kritik.

En feedback tydligt kopplad till att medarbetaren redovisar uppnått resultat jämfört med överenskomna mål är en bra startpunkt. Då blir det tydligt att det är aktiviteter och resultat som är i fokus, inte personen. Övning ger färdighet, så hitta rutiner där ni regelbundet går igenom vad som uppnåtts och hur det relateras till målet.

Ibland handlar feedback om beteende och uppträdande, inte bara vad som har gjorts. Om ni har gemensamma värderingar som är vägledande för hur ni bör uppträda mot varandra kan dessa sägas vara ”målen” och det blir enklare att jämföra ett visst beteende med dessa värderingar. Då blir feedback som ges inte så inriktat mot personen utan mer mot personens beteende, vilket är lättare att ta till sig.

En god regel innan teamet har vant sig vid att ge och ta emot feedback i grupp är att försöka ge negativ feedback individuellt medan positiv feedback gärna kan ges i gemensamma möten. Efter ett tag kan även negativ feedback ges kring uppnådda resultat gemensamt, om känslan är etablerad att teamet vill hjälpa en individ att lyckas bättre. Ett väl fungerande team, säkra på värderingar, spelregler och riktning kan också ge negativ feedback av beteenden i möten, då man har en tidigare ”överenskommelse” om hur arbetsplatsen ska vara, vilka beteenden man vill se och där man hjälper varandra att hålla sig till det.

Vill du läsa föregående steg om konsten att lyssna, klicka här på steg 3.

I steg 5 i vår serie i att ha ett bra medarbetarsamtal handlar det om vad som motiverar oss.

Nu när du börjar få kolla på vad ett medarbetarsamtal ska innehålla  – läs gärna våra 7 tips att undvika i medarbetarsamtalet här.

EnglishSwedish