Hur ger du återkoppling eller feedback i medarbetarsamtalet? Dags för steg 4 i bloggserien om hur man har det bästa möjliga medarbetarsamtalet i 7 steg:

När fungerar feedback eller återkoppling bäst i medarbetarsamtalet?

Grundläggande för feedback är att den som får den känner att den som ger feedback ”vill mig väl”. Det ställer krav på att underliggande faktorer finns ”på plats” såsom respekt för varandra som personer. Det är också viktigt att spelreglerna är de samma för alla och att det finns en tydlighet i mål och riktning. Om inte det finns så är det risk att feedback upplevs som tillrättavisningar eller personlig kritik.

1. En feedback tydligt kopplad till att medarbetaren redovisar uppnått resultat jämfört med överenskomna mål är en bra startpunkt. Då blir det tydligt att det är aktiviteter och resultat som är i fokus, inte personen. Övning ger färdighet, så hitta rutiner där ni regelbundet går igenom vad som uppnåtts och hur det relateras till målet.

2.Ibland handlar feedback om beteende och uppträdande, inte bara vad som har gjorts. Ställ då frågor till medarbetaren. Vad tycker du själv? Hur har det gått? Kunde du gjort något annorlunda?  Något du gjorde särskilt bra?

3. Om ni har gemensamma värderingar som är vägledande för hur ni bör uppträda mot varandra kan dessa sägas vara ”målen” och det blir enklare att jämföra ett visst beteende med dessa mål eller värderingar. Då blir feedback som ges inte så inriktat mot personen utan mer mot personens beteende, vilket är lättare att ta till sig.

4. En god regel är att försöka ge negativ feedback individuellt och bara som utvecklingstips och efter du ställt frågor om vad medarbetaren själv tycker. Positiv feedback och beröm kan ges både individuellt och i gemensamma möten.

(Efter ett tag kan även negativ feedback ges kring uppnådda resultat gemensamt, om känslan är etablerad att teamet vill hjälpa varandra att lyckas bättre. Ett väl fungerande team, säkra på värderingar, spelregler och riktning kan också ge utvecklande feedback av beteenden på ett utvecklande sätt. Särskilt då man har en tidigare ”överenskommelse” om hur arbetsplatsen ska vara, vilka beteenden man vill se och där man hjälper varandra att hålla sig till det. Gärna med ett leende och peptalk.)

Vill du läsa föregående steg om konsten att lyssna, klicka här på steg 3.

I steg 5 i vår serie i att ha ett bra medarbetarsamtal handlar det om vad som motiverar oss.

Nu när du börjar få koll på vad ett medarbetarsamtal ska innehålla  – läs gärna våra 7 tips att undvika i medarbetarsamtalet här.

Läs om de olika stegen i medarbetarsamtalet här:

1. Förberedelser

2. Skapa ett bra samtalsklimat

3. Konsten att lyssna

4. Ge högkvalitativ feedback

5. Vad som motiverar oss

6. Attraktiva mål

7. Gör en optimal uppföljningsplan

Här kan du be om en demo av Yesbox plattform för digitala medarbetarsamtal eller ladda ned vår mall för medarbetarsamtal.