Vad motiverar dig? Dags för steg 5 i bloggserien om hur man har det bästa möjliga medarbetarsamtalet i 7 steg:

1. Förberedelser

2. Skapa ett bra samtalsklimat

3. Konsten att lyssna

4. Ge högkvalitativ återkoppling

5. Vad motiverar oss

6. Attraktiva mål

7. Gör en optimal uppföljningsplan

 

Vad motiverar oss

Fokus: Vad är viktigast för medarbetaren?

Utmaning: Vilka begränsande övertygelser har medarbetaren? Hur kan du hjälpa medarbetaren att skapa stödjande övertygelser?

Våra grundläggande drivkrafter är smärta och välbehag. Dessa uttrycks genom värderingar och övertygelser.

Att förstå varandras kommunikation och motivation är viktigt, särskilt när man behöver jobba effektivt eller om en ny konstellation skall samarbeta på ett optimalt sätt.

Vår grundläggande drivkraft handlar om vad vi väljer att uppfatta som viktigt. Man säger att vi har ett antal filter som påverkar hur vi tar emot och ger information. Se till att fundera över dina medarbetares drivkrafter och i vilken kontext de kommunicerar!

EnglishSwedish