Vad motiverar dig? Dags för steg 5 i bloggserien om hur man har det bästa möjliga medarbetarsamtalet i 7 steg:

1. Förberedelser

2. Skapa ett bra samtalsklimat

3. Konsten att lyssna

4. Ge högkvalitativ återkoppling

5. Vad motiverar oss

6. Attraktiva mål

7. Gör en optimal uppföljningsplan

 

Vad motiverar oss

Då motivation är något vi känner behöver vi gå till botten kring hur vår hjärna bearbetar intryck och hur känslor skapas. Här behöver vi också förstå att vi har en äldre hjärna som reglerar våra känslor och en yngre hjärna som hanterar vårt logiska tänkande och förmåga att samarbeta.

I grova drag delar vår äldre hjärna – reptilhjärnan – in intryck i hot eller belöning. Hotfulla intryck skapar omedelbara och starka (5 gånger starkare än angenäma intryck) reaktioner av reptilhjärnan som tar kommandot över vår logiska hjärna. Härav kommer den berömda ”fly, fäkta eller spela död”-reaktionen. Vi blir känslostyrda, har svårt att tänka klart och agerar mer instinktivt.

Lustfyllda intryck behöver som nämnts upprepas 5 gånger mer än hotfulla intryck för att ”belöna oss” med motivation och välbefinnande. Men vad som upplevs som lustfyllt styrs av våra värderingar och av våra drivkrafter. Det är dessa som behöver bli tydliga för att skapa en förmåga att sortera intryck och skapa en inre (och ytttre) dialog kring intryck så att inte reptilhjärnan ”slår till”.

Grovt (återigen) kan värderingar sägas vägleda personer på lång sikt – enskilda händelser som går mot värderingar behöver inte uppröra så mycket men om en person regelbundet upplever att hen går emot personliga värderingar skapas ett hot och därmed reaktioner enligt ovan. Drivkrafter handlar mer om hur vi agerar i vardagen, vilken arbetsstil vi har och hur vi tar oss an arbete. Drivkrafter kan styra oss in i olika (o)vanor som i sig är kraftfulla.

För att summera så behöver förutsättningar att bli motiverad finnas och några saker blir då viktiga att tänka på:

Fokus: Vad är viktigast för medarbetaren?

Utmaning: Vilka begränsande övertygelser har medarbetaren? Hur kan du hjälpa medarbetaren att skapa stödjande övertygelser?

Våra grundläggande drivkrafter är smärta och välbehag. Dessa uttrycks genom värderingar och övertygelser.

Att förstå varandras kommunikation och motivation är viktigt, särskilt när man behöver jobba effektivt eller om en ny konstellation skall samarbeta på ett optimalt sätt.

Vår grundläggande drivkraft handlar om vad vi väljer att uppfatta som viktigt. Man säger att vi har ett antal filter som påverkar hur vi tar emot och ger information. Se till att fundera över dina medarbetares drivkrafter och i vilken kontext de kommunicerar!