7. Gör en optimal uppföljningsplan

Medarbetarsamtal har fortfarande betydelse. Men utan uppföljning blir de inte lika relevanta . Se till att era ansträngningar ger resultat, en planering för uppföljningen gör medarbetarsamtalet fulländat.

Fokus: Boka ett datum för att gå igenom enas om eller skriva under dokumentationen från ert medarbetarsamtal.

 

Varför inte utmana dig: Gör en mer detaljerad uppföljningsplan och lägg in kontrollpunkter i din agenda.

Anpassa sedan detta till målsättningarna;

– Stödsystem ( var kan du få extra stöd för att nå målen)

– Ekologi ( stäm av är det bra för dig och din omgivning)

– Tidsaspekten ( håller tidplanen om inte justera)

– Grupp eller enskilt ( gäller dina aktiviteter även andra i teamet)

– Lön / Belöning – koppla målen till någon typ av belöning

Glöm inte att ständigt återkomma till målen för att kontrollera att du är på rätt väg,

men justera dem om det behövs!

EnglishSwedish