7. Gör en optimal uppföljningsplan

Medarbetarsamtal är viktiga. Men utan uppföljning blir de inte lika relevanta . Se till att era ansträngningar ger resultat, en planering för uppföljningen gör att medarbetarsamtalet får den önskade effekten.

Fokus: Boka ett datum för att  följa upp och gå igenom samt skriva under dokumentationen från ert medarbetarsamtal.

 

Varför inte utmana dig: Gör en mer detaljerad uppföljningsplan och lägg in avstämningsdatum i din kalender

Anpassa sedan detta till målsättningarna;

– Stödsystem ( var kan du få extra stöd för att nå målen)

– Ekologi ( stäm av varför det är bra för dig och din omgivning)

– Tidsaspekten ( håller tidplanen om inte-> justera)

– Grupp eller enskilt ( gäller dina aktiviteter även andra i teamet?)

– Lön / Belöning – koppla målen till någon typ av belöning

Glöm inte att ständigt återkomma till målen för att kontrollera att du är på rätt väg, men justera dem om det behövs!

(All steg finns här Steg 6 ser du här)