Varför medarbetarundersökning?

Vi känner ju varann?

Varför gör organisationer medarbetarundersökningar?

Att engagera våra medarbetare genom att visa att deras röster betyder något är avgörande. Genom att lyfta fram viktiga frågor och identifiera synpunkter skapar vi en bättre arbetsmiljö och ökar engagemanget. Anonymiteten i undersökningarna säkerställer ärliga svar och ger oss djupare insikter.

Medarbetarundersökningar hjälper oss att stanna upp och reflektera över vår arbetsmiljö. Genom att systematiskt samla in feedback undviker vi att bli känslostyrda och kan istället fatta beslut baserade på konkreta data. Detta är särskilt viktigt eftersom vi har starka behov av att tillhöra gruppen, vilket sker automatiskt. Regelbundna undersökningar ger oss möjlighet att medvetet och objektivt förbättra arbetsmiljön och öka engagemanget.

Varför är det så viktigt att följa upp medarbetarundersökningen?

Att lyssna på våra medarbetare är avgörande för att förbättra vår organisation. Pulsmätningar och medarbetarundersökningar är inte bara sätt att samla in tankar och åsikter – de är kraftfulla verktyg för förbättring och tillväxt. Regelbunden uppföljning visar att vi tar medarbetarnas feedback på allvar, vilket skapar ett förtroende och engagemang som leder till nöjdare kunder och ökad lönsamhet.

 

Hur följer vi upp medarbetarundersökningen?

Genom att sätta tydliga mål, utse ansvariga och hålla öppna diskussioner skapar vi en kultur där feedback är värdefull och förändring möjlig. Varje undersökning följs upp med diskussioner om vad vi gör bra, vad vi kan förbättra och vilka åtgärder som behövs. Denna dialog och handling hjälper oss att utvecklas och göra skillnad.

 

Viktigt att tänka på inför medarbetarundersökningen:

 1. Klargör syftet: Varför genomförs undersökningen? Är det för att följa upp viktiga frågor regelbundet eller driva specifika förbättringar?
 2. Anpassa frekvensen: Välj om undersökningen ska vara årlig, kvartalsvis eller månatlig efter er mötesfrekvens.
 3. Engagera cheferna: Förklara hur resultaten kan hjälpa dem att leda sina team effektivare.
 4. Engagera medarbetarna: Tydliggör syftet, betona anonymiteten och skapa förtroende för att maximera deltagandet och ärligheten.
 5. Följ upp och agera på resultaten: Reflektera över resultaten, definiera konkreta åtgärder och se till att de implementeras. Tacka medarbetarna och främja en öppen dialog kring resultaten.

 

Exempel på Framgångsrik Användning av Medarbetarundersökningar

Exempel: En förbättrad arbetsmiljö på TechCo

TechCo, ett medelstort IT-företag, genomförde en medarbetarundersökning efter att ha märkt en ökning i sjukskrivningar och minskad produktivitet. Genom undersökningen upptäcktes det att många anställda kände sig överarbetade och saknade tydliga riktlinjer för sina arbetsuppgifter. Företaget tog omedelbart åtgärder genom att justera arbetsbelastningen, införa regelbundna teammöten för att klargöra förväntningar, och erbjuda stresshanteringskurser. Uppföljningsundersökningen visade en markant förbättring i både arbetsmiljö och produktivitet, vilket också ledde till högre kundnöjdhet och ökad lönsamhet.

 

 

Tips för effektiva Medarbetarundersökningar

 

 • Ställ konkreta frågor som inte missförstås och ger tydliga svar.
 • Gruppera svaren i index för enkel analys.
 • Håll språket enkelt.
 • Formulera påståenden som du vill ska stämma för att underlätta svar.
 • Se till att alla förstår frågorna och undvik ledande frågor.
 • Ställ de viktigaste frågorna först.
 • Använd svarsalternativ som ”ofta” istället för ”alltid”.
 • Var medveten om anonymitetsutmaningar i små grupper.
 • Använd samma frågor vid upprepade undersökningar för att jämföra resultat över tid.
 • Analysera resultaten utifrån avdelningar, team, ålder och anställningstid för att hitta systematiska utmaningar.

För oss på Yesbox är medarbetarundersökningar en strategisk möjlighet att ständigt utveckla och förbättra både medarbetarupplevelsen och företagets prestationer. Upptäck potentialen med Yesbox – där medarbetarundersökningar blir en resa mot ökad tillit, förbättrad arbetskultur och framgångsrikt samarbete. Läs om arbetsmiljöverkets krav här