Misskommunikation – i nio av tio samtal missförstår vi varandra

Medarbetarutveckling är inte att underskatta för att nå välmående och uppsatta mål. Redan i dialogen är det vanligt att stöta på problem. Hur gör man för att nå fram till varandra?

I min roll som ledarskapsutvecklare och förespråkare av värdeskapande samtal har jag hört många chefer säga: Jag har sagt vad som är viktigt till mina medarbetare så många gånger. Varför sätter de inte igång med det? Hur många gånger ska jag behöva upprepa mig? 

Enligt en undersökning gjord vid Stanford University missförstår man varandra i nio av tio samtal. Att gå från dialog till utveckling för verksamhetens bästa handlar om att välja rätt ord, hitta drivkrafter och att förstå hjärnan. För att det som sägs i möten och samtal ska leda till medarbetarutveckling kommer här några tips: 

Drivkrafter – nyckeln till medarbetarutveckling 

För att utveckling ska kunna ske behöver dialogen utvecklas. Dessutom för att det som uttalats verkligen ska hända behöver vi förstå våra drivkrafter. Har du förstått kollegans manual eller drivkrafter? Och har medarbetaren själv förstått hur hen fungerar, vad som får hen att tagga till? Vilka värderingar medarbetaren har är avgörande för vilka förändringar som är möjliga att få till, och för samförstånd i samtalet. Här gäller det att djupdyka och reflektera tillsammans  utan färdigserverade lösningar på detaljnivå. 

Olika ord på saker – misskommunikation 

Att inte sätta samma ord på saker eller utelämna avgörande detaljer i det som sägs ställer till oreda i dialogen. Som ledare kanske du säger ”du behöver utveckla din förmåga att kommunicera” till en medarbetare, och menar egentligen att medarbetaren uttrycker sig på ett sätt som kollegor uppfattar som elakt. Medarbetaren å sin sida kanske tolkar förmåga att kommunicera som något helt annat och tänker ”men jag som skriver så bra veckobrev på intranätet”. Att inte sätta samma ord på saker eller att uttrycka sig slarvigt genom att inte vara tillräckligt detaljerad är en klassisk källa till misskommunikation. Man har olika referensramar så se till att hitta balansen i orden och säg ”för mig betyder det här…” för att säkerställa att ni förstår varandra.  

Hjärnan går i uppkörda spår 

Rent biologiskt går våra hjärnor i de spår som redan tagits tidigare. Det är energibesparande för människan och helt normalt. Att ändra beteenden kräver energi av hjärnan och är en ansträngning, men ger massor med positiva effekter i form av gladhormoner när det lyckas och uppmärksammas! Har du själv visat vägen till förändring genom dialog? Som ledare behöver du vara en förebild i att göra det som uttalats mellan dig och dina medarbetare, visa att du förändras vid behov och levererar det du ska.  

Summering 

För att nå samförstånd i medarbetardialogen och hitta lusten att genomföra förändringar: 

  • Hitta ett sätt att förstå den andres manual – drivkrafter och värderingar. 
  • Säkerställ att ni undviker misskommunikation dvs pratar om samma sak genom att vara specifik och detaljrik. 
  • Förändring är energikrävande, föregå med gott exempel. 

Yesbox Samtal skapar djupare förståelse.

 Yesbox hjälper chefer att förstå medarbetarnas drivkrafter för att ge dem bästa möjliga stöd. Våra digitala verktyg för Pulsmätning hos era medarbetare och Samtal sätter er i utvecklingsläge. Det hjälper er att få en tydlig bild av hur organisationen mår både ovan och under ytan, och att skapa god kommunikation mellan chefer och medarbetare. I syfte att människorna i organisationen ska kunna växla ut hela sin potential – på ett långsiktigt hållbart sätt. 

#medarbetarsamtal #utveckling #utvecklingssamtal #värderingar #mål

EnglishSwedish