Yesbox mellanchefsanalys

utvecklar ledarskapet och kartlägger chefens arbetsmiljö

 

Prata mellanchefsanalys med oss

Våra viktiga mellanchefer har det tufft

Mellanchefen har en tuff vardag med både tryck uppifrån och underifrån. Samtidigt som mellanchefen aldrig har varit viktigare.

Hen ska ta alla viktiga beslut vidare och vara delaktig på många ställen. Mellanchefens situation och arbetsmiljö måste följas upp så att inte ”skeppet välter”. Det har nu även arbetmiljöverket bestämt.

Arbetsmiljöverket kommer bland annat att inspektera konsultverksamheter och reklambyråer samt ett antal huvudkontor inom privat sektor för att se hur första linjens chefer har det. Det är områden som myndigheten bedömer behöver förbättra sina kunskaper inom arbetsmiljöfrågor. Totalt kommer man att genomföra 900 inspektioner

Hur kan man förbereda sig?

Att göra en 360 graders analys och en kartläggning av läget skapar trygghet, men kan dessutom skapa effektiv utveckling av ledarskapet.

En 360° analys görs för att  jämföra ledarens självbild med sin omgivning för att kunna, få nya insikter ur flera perspektiv och

motverka en dålig arbetsmiljö samt stödja utveckling.

Vi erbjuder en forsknings och styrkebaserad modell med uppföljningsdialoger kring ledarskapsutveckling och

arbetsmiljö i Yesbox plattform. 

Mellanchefsanalys och 360-graders ledaranalys

Varför

 • Hjärnan är social. Vi spenderar en stor del av tiden till att fundera på hur vi passar in i gruppen
 • Vi reagerar starkt på sociala hot vilket påverkar både prestationsförmåga och stressnivåer
 • Individer och grupper utvecklas genom reflektion och nya insikter
 • Vi hittar det positiva utmanande och utvecklingsbara.
 • Bygger på senaste forskningen inom neuroledarskap.

 Mellanchefsanalysen är ett enkelt och effektivt sätt att följa upp arbetsmiljö för densamma

Särskilt viktigt är att fokusera på:

 • Arbetsbelastningen
 • Arbetstidens förläggning
 • Kränkande särbehandling

Arbetsmiljölagen kräver också att vi har ett Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM och tar ansvar för arbetsmiljön och följer viktiga parametrar som tex trakasserier och stress.

 •  Vi behöver kontinuerligt åtminstone årligen undersöka om vi har några problem.
 • Efter undersökningen gör vi en bedömning om det finns risker som sjukdom eller olyckor.
 • Ser vi att det finns en risk behövs åtgärder som måste dokumenteras.
 • Åtgärderna skall förstås kontrolleras om de fått effekt och därefter börjar vi om.

  Vad mäter vi

  • Vi ställer frågor om social trygghet och förutsättningar för engagemang och prestation
   •  Ett index mäter STARS – dvs status, trygghet, autonomi, relationer och tydliga spelregler.
  • Vi kompletterar med mål, samarbete och kommunikation.  Frågeställningarna utgår också från det ”Kommunikativa ledarskapet” (Mittuniversitetet).
  • Arbetsmiljön kartläggs huvudsakligen utifrån 3 perpektiv
    • Arbetsbelastning
    • Arbetstidens förläggning
    • Kränkande Särbehandling

   

  Så fungerar det

  I en 360°ledaranalys  jämförs ledares självbild med andra grupper:

  • Min egen uppfattning
  • Närmaste chef
  • Kollegor
  • Medarbetare

   

  Ni får

  • Positiv feedback genom att starka områden samlas i en lista.
  • Tips om utvecklingspotential.
  • Insikt kring de största gapen dvs skillnad mellan egen och andras bedömning.
  • Tips för gränser och åtgärder
  • Allmän feedback.

  Processen:
  Enkät som besvaras online  av chef, kollegor och underställda

   • Resultat i er egen onlinemiljö
   • Återkopplingssamtal med stöd i plattformen.
   • Extern personlig feedback till resp chef (valbart).
   • Workshop (valbart).