Yesbox mellanchefsanalys

utvecklar ledarskapet och kartlägger chefens arbetsmiljö

 

Prata mellanchefsanalys med oss

Mellanchefsanalys och Ledarskapsutveckling 

Framtung belastning för Mellanchefer

Mellanchefens dagar präglas av tryck från alla håll, vilket kräver konstant närvaro och viktiga beslut. Nu, mer än någonsin, är mellanchefens roll central och krävande.

Lösningen: Mellanchefsanalys och 360° Ledarskapsutvärdering

Vi erbjuder en forskningsbaserad modell för att stödja ledarskapsutveckling och säkerställa en positiv arbetsmiljö. Genom att utföra en 360° analys får ni en heltäckande förståelse för hur mellancheferna uppfattas och kan identifiera utvecklingsområden.

Varför är det Viktigt?

  • Socialt stöd och engagemang är avgörande för prestation.
  • Vi reagerar starkt på sociala hot, vilket påverkar vårt välbefinnande och produktivitet.
  • Genom att reflektera och få nya insikter kan både individer och team utvecklas.
  • Vår modell bygger på senaste forskningen inom neuroledarskap.

Mellanchefsanalys en 360-graders ledaranalys

Fokusera på det Väsentliga Vi granskar arbetsbelastning, arbetstidsförläggning och kränkande särbehandling för att säkerställa att ert företag följer arbetsmiljölagen och skapar en hälsosam arbetsplats.

Hur Fungerar det?

  • Mellancheferna utvärderas från olika perspektiv: deras egen uppfattning, närmaste chef, kollegor och medarbetare.
  • Ni får konkret feedback och råd för att förbättra ledarskapet och arbetsmiljön.
  • Processen inkluderar en enkät som besvaras online av alla involverade, återkopplingssamtal och möjlighet till extern personlig feedback och workshops.

  • Kontakta Oss Idag Bli förberedd inför arbetsmiljööversynen och stärk ert ledarskap med vår professionella och skräddarsydda lösning. Kontakta oss för mer information och låt oss tillsammans skapa en tryggare och mer produktiv arbetsplats för era mellanchefer.