Yesbox 360° ledarskapsanalys 

utvecklar ledarskapet

Prata 360-analys med oss

Yesbox ledarskapsanalys i 360 grader skapar nya perspektiv

Utveckla viktiga ledare genom 360 graders analys

Gör en 360° ledarskapsanalys för att jämföra ledarens självbild med omgivningens för att skapa verklig utveckling och reflektion.

Ledare och särskilt mellanchefen, aldrig har varit viktigare. Det har aldrig varit tuffare att vara chef och chefer har heller aldrig varit så viktig som nu. Att förstå och reflektera över sin egen självbild och jämföra den med andras upplevelse utvecklar ledarskapet och är mycket kraftfullt.  I en bra 360-graders ledaranalys som utgår från styrkor skapas snabb utveckling i en gynnsam miljö.

Att göra en 360 graders analys skapar effektiv utveckling av ledarskapet genom självutvärdering och återkoppling ur ett 360 graders perspektiv.  Analysen görs för att  jämföra ledarens självbild med sin omgivning OCH för att kunna, få nya insikter ur flera perspektiv och där det finns behov av utveckling.

En fördel är om ledaren är nyfiken och vill veta hur andra ser på det egna ledar- och medarbetarskapet.
Gör detta med rätt partner. Yesbox skaparen en trygg miljö då det Ibland kan både vara utmanande och spännande att få uppleva vad kollegor, chef och medarbetare uppfattar om en själv.

Vi erbjuder en forsknings och styrkebaserad samt en effektiv metod.  Vid behov finns uppföljningsdialog i Yesbox plattform. 

Våra konsulter ger professionellt stöd vid behov.

 

360 graders ledarskapsanalys

Varför göra en 360 graders ledarskapsanalys?

 • Hjärnan är social. Vi spenderar en stor del av tiden till att fundera på hur vi passar in i gruppen
 • Vi reagerar starkt på sociala hot vilket påverkar prestationsförmågan.
 • Individer och grupper utvecklas när vi belyser och vågar prata om olika uppfattningar och förutfattade meningar.
 • Skapa dialog som fokuserar på det positiva och utvecklingsbara.
 • Bygger på senaste forskningen inom neuroledarskap.

Vad mäter vi i 360 graders ledaranalysen

 • Vi ställer frågor om social trygghet och förutsättningar för engagemang och prestation
  •  Ett index mäter STARS – dvs utvecklas status, trygghet, autonomi, relationer och tydliga spelregler.
 • Vi kompletterar med mål, samarbete och kommunikation.  Frågeställningarna utgår också från det ”Kommunikativa ledarskapet” (Mittuniversitetet).
 • Målet är att både medarbetare och ledare ska utveckla growth mindset ( utvecklingsintresse).

 

Tre områden är i fokus (9 frågor per område).

Så fungerar 360 graders ledarskapsanalysen

I en 360°ledaranalys  jämförs ledares självbild med andra grupper:

 • Min egen uppfattning
 • Närmaste chef
 • Kollegor
 • Medarbetare

 

Vad säger andra om 360 graders analys på chefer Linus

Exempel på grafer som används i ledarskapsanalysen:

Ledarskapsanalysen ger

 • Positiv feedback genom att starka områden samlas i en lista.
 • Tips om utvecklingspotential.
 • Insikt kring de största gapen dvs skillnad mellan egen och andras bedömning.

Vi avslutar med öppna svar där alla kan ge allmän feedback.

Processen:
Enkät som besvaras online  av chef, kollegor och underställda
Enkäten ligger ute ca. 7-10 dagar

  • Resultat i er egen databas/ plattform.
  • Återkopplingssamtal med stöd i plattformen.
  • Extern personlig feedback till resp chef (valbart).
  • Workshop (valbart).