Moderna medarbetarundersökningar

– med fokus på utveckling

 

 

Mät unika STARS

Yesbox modul för medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar är viktiga för att följa hur organisationen mår och försöka förstå allas upplevelser eller uppfattningar.Yesbox medarbetarundersökningar följer upp organisationens beteenden, attityder och känslor.

 -Att låta medarbetarna vara anonyma gör att även de som inte är lika utåtriktade får en chans att tycka till.

En viktig del för medarbetarundersökningen är att stämma av och följa upp arbetsmiljö, välmående och graden av engagemang bland medarbetarna.

 Arbetsmiljölagen kräver också att vi har ett Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM och tar ansvar för arbetsmiljön och följer viktiga parametrar som tex trakasserier och stress.

 •  Vi behöver kontinuerligt åtminstone årligen undersöka om vi har några problem.
 • Efter undersökningen gör vi en bedömning om det finns risker som sjukdom eller olyckor.
 • Ser vi att det finns en risk behövs åtgärder som måste dokumenteras.
 • Åtgärderna skall förstås kontrolleras om de fått effekt och därefter börjar vi om.

Medarbetarundersökningen är ett enkelt och effektivt sätt att åtminstone årligen följa upp arbetsmiljön.

Yesbox kan stödja er med:

  • workshops kring resultaten
  • coaching av chefer online för hur de ska resultat och dialog till framgång
  • Stöd i uppföljningen

Medarbetarundersökningar som stöd till utveckling

Yesbox medarbetarundersökningar med forskningsbaserade enkätfrågor skapar gemensam förståelse för beteenden, attityder, känslor och kunskaper.

Medarbetarundersökningen inkluderar automatgenererade råd som baseras på hur gruppen har svarat för att leda er på rätt väg och skapa dialog.

Vi anpassar enkäten efter era behov. Mät för att förstärka, reflektera i grupp och följa upp.

Att följa engagemang är viktigt. Ofta väljer våra kunder att kontinuerligt mäta engagemang via STARS.

STARS mätningar skapar förutsättningar för utveckling och förändring.

Pulsmätning med STARS

STARS  är basen -skapa förutsättningar för prestation och framgång

”Jag förstår inte hur man kan förstå medarbetarna utan STARS mätningar, vilket försprång jag har!

Johan Hellsten

Hellsten Gears

Basen

 • Följer GDPR.
 • Har forskningsbaserade frågor / områden med färdiga mallar på frågor och områden.
 • Utskick och påminnelser via SMS eller email.
 • Automatgenererade påminnelser för en hög svarsfrekvens.

 Tidsperspektiv

Yesbox rekommenderar att ni mäter varje år.

Men vi föreslår ibland mer än 1 mätning varje år för att minska antalet frågor och fokusera mer i uppföljningen.

Efteråt

 • Visuella automatgenererade rapporter direkt efter att alla svarat.
 • Relevanta referensvärden att jämföra med.
 • Automatgenererade kommentarer på alla nivåer.
 • Resultatnivå efter behörighet  vid olika tidpunkter för alla roller.

 

Yesbox hjälper er att sätta upp ert anpassade upplägg och att följa upp medarbetarundersökningen

Med lång erfarenhet och stor kunskap inom undersökning och analys kan vi hjälpa er hela vägen
från vilka frågor som ska ställas till hur ni bör agera på resultaten.

Dessa områden utgår våra mallar ifrån:

STARS med

 Plattformen är enkel

Vill du se våra enkätfrågor och analys eller hur vi kan interagera i plattformen?  Fyll i formuläret så skickar vi mer information och möjlighet att testa på vår medarbetarundersökning

Om på Yesbox Puls:

Vad vill vi ha svar på?

Se till att fokusera på det ni vill utveckla och behålla kontinuerligt. Följ upp med hjälp av enkäten, analysera, diskutera, notera och agera.

Hur mår organisationen? Kulturen? Stress?

Finns trakasserier i er organisation?

Är ni bra på att sätta och följa upp mål?

Fungerar era processer som de ska?

Utvecklas ni?

 

 

 

Ni får en bild av andelen ”ambassadörer”, ”kritiker” och ”neutrala” medarbetare i organisationen.

Frågan ställs på en skala mellan 0-10, där 0 innebär inte alls sannolikt och 10 innebär högst sannolikt. Svaren delas upp i tre kategorier:

 • 0-6 = Kritiker (“Detractors”)
 • 7-8 = Passiva (eller “Passives”)
 • 9-10 = Ambassadörer (“Promoters”

ENPS är ett bra kompletterande mått

ENPS står för ’Employer Net Promoter Score’ och ENPS är både ett mått och en undersökningsmetod som ger ett värde på hur lojala era medarbetare är.

  Metoden bygger alltså på en viktig fråga:

  ”I vilken grad skulle du kunna rekommendera ’vår organisation’ som arbetsplats till andra?

  EnglishSwedish