Motivation och engagemang har blivit ännu viktigare i den nya världen fylld av AI och post Corona. med mer flexibilitet Varje medarbetares bidrag har blivit ännu viktigare. Motivation skapar vi genom att engagera på olika sätt. Genom motiverade medarbetare kan vi skapa rätt beteenden och därmed bättre resultat. Om vi  låter medarbetare vara delaktiga och vara med och påverka ökar kreativitet och problemlösning mycket. Det är dags att vi alla går från motivation 2.0 – dvs yttre motivering via morot och piska till motivation 3.0 – inre motivering vilket handlar om:

  • Självstyrning
  • Mästerskap
  • Mening

Motivationsteorier förklarat som en helhet

Vi på Yesbox ser stora möjligheter i att använda  SCARF modellen (STARS) för att skapa förutsättningar för fullt engagerade medarbetare. En plats där alla kommer åt sin talang. Om vi förstår helheten och får veta VARFÖR väljer vi att själva ta ansvar ända från insidan. Det är då den stora kraften kommer från organisationen. Lär känna dina medarbetar, så att du förstår om det är status, trygghet, att få påverka eller relationer som är viktigt. Läs mer om att följa STARS här

Planera in värdesamtal och låt medarbetaren reflektera. Lyssna.   Om du lyssnar och låter medarbetarna bestämma agendan så kommer kraften inifrån. Se mer om värdesamtalet här

Här kommer lite andra tips.

Hur kan chefer skapa förutsättningar så att medarbetare motiverar sig själva?  Ett annat tips är att lyssna på Ed Deci som är professor i psykologi vid University of Rochester och medgrundare i Self-Determination Theory:

 

EnglishSwedish