Visst kan psykologisk Motivation skapa rätt beteenden!

Gå ifrån yttre motivation via morot och piska till inre motivation vilket handlar om:

 • Självstyrning
 • Mästerskap
 • Mening

Låt medarbetare vara mer delaktiga och påverka mer då ökar både kreativitet och problemlösningsförmåga.

  Motivationsteorier förklarat som en helhet

  Vi på Yesbox tycker att det är dags att motivera på rätt sätt enligt SCARF modellen /STARS så att alla förstår helheten och väljer att själva ta ansvar ända från insidan.

  En anna trend som vi följer handlar om psykologisk trygghet som en annan viktig faktor Se tex Amy Edmondson vid Harvard University som lär ut om psykologisk trygghet.

  I vilken omfattning:

  1) är det tillåtet att göra misstag,

  2) kan svåra och känsliga ämnen diskuteras öppet,

  3) är människor villiga att hjälpa varandra 

  4) kan du vara dig själv och välkomnas som du är. 

  Bra tips för att skapa förutsättningar så att medarbetare  kan motiverar sig själva.  

  Ett annat tips är att lyssna på Ed Deci som är professor i psykologi vid University of Rochester och medgrundare i Self-Determination Theory.

  EnglishSwedish