med Så motiverar du ditt team till starka prestationer

 

Att motivera sitt team till starka prestationer kan vara en utmaning, men med grundläggande kunskap om hjärnan förändras allt. David Rock på NeuroLeadership Institute menar att om du lär dig att förstå vad alla människor behöver på en grundläggande nivå kommer du att bli mer framgångsrik, oavsett vad det är du vill uppnå.

Här ett sammandrag ur en video om SCARF-modellen med David där vi bland annat lär oss hur viktigt det är att hantera feedback på rätt sätt  och vilken faktor som är mest avgörande för engagemanget.

 

Faktorer som styr motivation:

Status
Status är en otroligt känslig faktor med en mycket stark koppling till feedback som är en populär aktivitet i dagens arbetsliv. Men se upp här finns en risk – feedback kan uppfattas som en fara och reaktionen kan bli att status-känslan hos medarbetaren sjunker. Davids första tips: Inspirera medarbetare att ge feedback till sig själva till att börja med. Be personen att ställa frågor om sig själv och möjligheter till utveckling. Som ett resultat av det så ökar personen sin egen självkännedom och status istället!

Förutsägbarhet
Trygghet är ett de tillstånd hjärnan gillar bäst och den försöker alltid att förutse vad som ska hända. Davids andra tips: Informera, informera och informera. Och har du ingen information – säg det och berätta vilket datum du kommer att återkomma i frågan.

Påverkan
Kontroll och känslan av möjligheten att påverka sin egen situation undanröjer stress. Davids tredje tips: Presentera möjligheter att påverka och välja  för att på så sätt skapa en känsla av att kunna påverka och kontrollera.

Relation
Hjärnan är programmerad att se människor vi inte känner som ett hot. Davids fjärde tips för team och organisationer: Se till att skapa gemensamma ytor och möjligheter att lära känna varandra.

Rättvisa
Den sista faktorn i SCARF-modellen är mycket avgörande för känslor av belöning och därigenom maximera engagemanget. Davids femte tips: Ledare behöver vara tydliga med att de eftersträvar rättvisa, och att skapa en tydlig självklarhet kring det. Och som vi på Yesbox säger: ”Rättvisa betyder inte alla får samma, rättvisa betyder att alla får det de behöver med tydliga Spelregler.”

 

Att motivera team med hjälp av SCARF-modellen (STARS)

Hur är det att jobba med någon som visar hur bra du är och ökar din status?
Som är tydlig med förväntningar men låter dig fatta beslut?
Som visar att de litar på dig och har ett genuint intresse för dig?
Och som behandlar dig rättvist och som du litar på är rättvis gentemot andra?

För att summera: att förstå och aktivt använda SCARF-modellen maximerar belöningen i hjärnan, ger oss kraft att motivera oss själva och andra, gör oss smartare, mer engagerade och mer därför mer produktiva.

Om du är intresserad av att lära dig mer om motivation och social intelligens kan vi tipsa om vårt Kunskapsbrev, läs mer här!

Yesbox erbjuder medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal som skapar utveckling, samarbete och lönsamhet.

#yesboxsolutions #medarbetarundersökning #pulsundersökning #medarbetarsamtal #dialog
#motivation #motivera team #scarfmodellen #davidrock #stars

EnglishSwedish