Yesbox On- och Offboarding

Enkel och effektiv 

BOKA DEMO

Optimera Exitsamtal med Yesbox:

Från Rekrytering till smidig avslutning av anställning

Yesbox erbjuder en on- och offboardingprocess som ger översikt och effektiv samordning från rekryteringens början till en smidig avslutning av anställningen med välhanterade exitsamtal.

Efter en väl genomförd onboarding kan organisationen vara säker på att alla viktiga moment har genomförts, samtidigt som chefer och medarbetare har haft möjlighet att anpassa onboardingen för att passa både medarbetaren och verksamheten perfekt.

Offboarding är Yesbox specialitet. Vi har en stor flexibilitet men en mycket effektiv hantering av exitsamtal. Hör av dig så berättar vi  mer.

Här är några av de funktioner som Yesbox erbjuder för hantering av exitsamtal:

  • Skapa och planera exitsamtal med lätthet för en smidig avslutning av anställningen.
  • Ge möjlighet att dokumentera och följa upp exitsamtal för att dra lärdom och förbättra processen.
  • Anpassa frågeformulär och utvärderingsverktyg för att få insikter från medarbetarnas anställningserfarenhet.
  • Utforma en strukturerad uppföljningsprocess/analys för att säkerställa att medarbetarnas feedback tas på allvar och att organisationen kan förbättra sig kontinuerligt.

Med Yesbox kan du förbättra effektivisera och förfina hanteringen av exitsamtal för att säkerställa en smidig övergång när medarbetare lämnar organisationen. Detta främjar en positiv arbetsmiljö och ger värdefulla insikter för kontinuerlig utveckling.

Tips!

Kombinera exitenkät och exitdialog med analys

Yesbox erbjuder en offboarding-process med kombinerad exitenkät och avslutssamtal som även summeras i en analys över tid.

En offboardingboarding där organisationen kan vara trygg i att viktiga moment gåtts igenom samtidigt som chef/ HR kan följa upp både  medarbetaren och den sammanfattande analysen för verksamheten. Genom offboardingen lär organisationen sig mer om medarbetares upplevelse av sin anställning och kan därmed utveckla sin employer branding.