Yesbox Onboarding

För enkel och effektiv överblick

BOKA DEMO

Yesbox onboarding hanterar processen från behov av ny rekrytering till medarbetarens fullbordade onboarding:

  • Hantering av rekryteringsrekvisition
  • Underlag för annons från befattnings- beskrivning
  • Rollbaserad onboarding baserad på gemensam process
  • Möjlighet för chef och medarbetare att modifiera checklistor till steg och beroenden mellan steg
  • Uppföljning av läromoment
  • Måldatum och utvärderingsverktyg

 

Vi erbjuder en Onboarding-process som vi tycker är logisk men för varje ny person finns det möjlighet att göra ändringar i ordningsföljd på steg och innehåll i aktiviteter. Efter onboarding kan organisationen vara trygg i att viktiga moment gåtts igenom samtidigt som chef och medarbetare har kunnat utforma onboardingen på ett sätt som passar både ny medarbetare men också verksamheten. Genom att göra onboarding rollbaserad får ändå chef tillräckligt stöd av lösningen för att själv kunna göra vissa avsteg genom att lägga till eller dra ifrån moment

Att införa IT-tjänster slutar inte med ett ”go live”-datum. Det är då det börjar. Ju tidigare du går live, desto tidigare skapar tjänsterna värde för dig, och ännu mer värde skapar de om chefer och medarbetare ständigt är med och modifierar dem efter sina behov.

 

Bygg på det ni gör idag så anpassar vi systemet efter det.