50% rabatt

unikt erbjudande

-förstå vad ni behöver göra för att få fler team som presterar som stjärnor!

 

 

 

Följ och utveckla teamen till stjärnor (STARS)

I dessa osäkra tider är tillit och social trygghet allt. Det kan vara avgörande att stötta och förstå både teamet och de individuella medarbetarna.

 * chefer behöver hjälp för att utveckla arbetet med sina team.

* definiera exakt vilket område ni behöver fokusera på för att samverka och fortsätta utvecklas i dessa tider. Underlättas med digitalt stöd.

Vi erbjuder:

  • En pulsmätning som mäter STAR
  • Ett digitalt Samtal med varje medarbetare
  • En uppföljande mätning som mäter STAR

 Ni får de närmaste dagarna en rabatt på 50% på mätning och samtal som sker inom 1 månad !

 

YESbox Puls

mäter och hjälper er att utveckla stjärnor

YESbox Puls definierar med STARS-mätningen era utmaningar på ett helt nytt sätt, baserat på modern hjärnforskning. Resultaten ger er en grund till viktig dialog som utvecklar gruppen och arbetsplatsen –
Utveckla growth mindset bli kreativa och samarbeta!

YESbox Samtal

ger dig manualen till varje medarbetare

YESBox Samtal skapar förståelse för varje individ, hens drivkrafter och utmaningar. Som chef får du stöd att ringa in  utvecklingsmöjligheter för delarna i gruppen. Allt samlat digitalt på ett och samma ställe!

Bakgrund

Forskning visar att de sociala behoven hos alla människor är enormt viktiga och att hjärnan drivs av att undvika social smärta. YESbox Puls utgår från modern hjärnforskning inom neuro-research. STAR mäter det sociala måendet i organisationen och ger möjlighet att utveckla såväl trygghet som prestation.

Tillsammans med mätningar av er organisation ger YESbox Puls som helhet ett perfekt underlag för dialog och utveckling dvs ett growth mindset.

HUR GÅR DET TILL?

YESbox Puls skickar enkäter om förutsättningar för prestation och engagemang samt minimerad negativ stress.  Enkäten skickas smidigt ut via mail. Svar kan lämnas både via desktop och mobil.

Resultatet av Pulsmätningarna visar inom vilka områden teamet har sina styrkor och svagheter. Utfallet kan sorteras på det sätt som passar just er Allt för dialog och förbättringsarbete m.ed smarta handlingsplaner

Bakgrund

Ledare behöver våga vara transparenta i sin intention och sin kommunikation. Först när chefer vågar föra ärliga dialoger med sina medarbetare ökar förståelsen för hur varje medarbetare ska kunna prestera på topp för organisationens bästa. 

YESbox Samtal utgår från en kortlek som är framtagen utifrån hjärnforskning inom neuro-researchNeuro-research visar att när vi ökar förståelsen kring hur hjärnan fungerar och jobbar efter hjärnsmarta system förbättras lönsamheten inom organisationer avsevärt. Genom att ta hjälp av hjärnforskningen är det möjligt att utveckla signifikant mer effektiva strategier och driva beteendeförändringar till en bråkdel av den tid och kostnad det har tagit tidigare! 

HUR GÅR DET TILL?

YESbox Samtal är verktyget som skapar förståelse. Allt utifrån en process i ett digitalt verktyg. 

Värdesamtalet leder snabbt in till vad som är viktigt. Det skapar en hjärnsmart dialog och ger förutsättningar som krävs för att prestera på topp. Dessutom skapas  tydliga målsättningar och handlingsplaner.

YESbox Samtal ger en oslagbar förståelse –
och manualen till varje medarbetare!

Kontakta mig - vi vill testa

10 + 15 =

Medarbetarutveckling är en kontinuerlig process.
Tidigare gjorde vi ett bra jobb, men nya omständigheter kräver nya sätt. I morgon gör vi också ett gott jobb, på något nytt sätt. 
Därför är arbetet med YESbox verktyg och vår utveckling ständigt pågående.

YESbox Puls och YESbox Samtal hjälper oss att få mål, kompetenser och strategier att hänga ihop. Vi arbetar idag med att följa medarbetarskap, kompetenser, värderingar och även lönesamtal på ett mer strukturerat sätt.

Anja Baklien

Chef Medlemsrelationer, IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

EnglishSwedish