Hur ofta ska man göra medarbetarundersökningar eller Pulsmätningar?

Yesbox föreslår ofta en årscykel om 3 fasta mätningar per år

Enligt vår erfarenhet och nöjda kunder är 3 mätningar tillräcklig omfattning för en kontinuerlig uppföljning av de viktigaste frågorna under året dvs vinter, vår och höst. Det blir en kort men fyllig enkät som tar 3-5 minuter att besvara med ca 20 frågor per omgång.

Lägg sedan till mätningar vid särskilda behov.

Månadsvisa uppföljningar med få frågor fungerar bra i speciella situationer, men främst under kortare perioder. Vi har under åren erfarit att veckovisa eller månadsvisa mätningar över en längre tid skapar enkät-trötthet och sämre uppföljning, vilket skapar frustration.

Vi föreslår att ni ser mätningarna som en del av andra processer tex medarbetarsamtal, löne- eller målsamtal samt andra möten. Kombinera möten mellan grupp och individ.  

Planera istället för en rimlig omfattning av enkätutskick, uppföljningar och dialoger. Det skapas då ett intresse och nyfikenhet kring processen och den upplevs inte som upprepande eller för lång.

Enligt vår erfarenhet är det bäst att använda handlingsplaner och uppföljningsmöten och mötas i dialogen istället för att göra fler mätningar. Det går inte att få svar på alla frågor i en enkät; vi är inte alltid logiska i våra svar.

Vi ser mer nackdelar både med för långa mätningar mer sällan (tex varje år) och korta enkäter för ofta med enstaka frågor som inte hinner följas upp.

Det är en stor fördel om organisationen gemensamt tar ansvar för utvecklingen med hjälp av fokus och bra analyser från enkäten. Möten, dialoger och beslut om aktiviteter i olika grupper är betydelsefullt för att få  till en önskad utveckling

Klicka här för att läsa mer om Pulsmätningar