PULSMÄTNINGAR

Pulsmätningar slår ut medarbetarundersökningar

Pulsmätningar ger dessa fördelar:

 

  • Mät oftare och se samband
  • Förebygg och arbeta proaktivt genom att upptäcka problem i tid
  • Fokusera på de områden som är viktigast för er
  • Följ upp er företagskultur och HR-insatser oftare