Vi vill slå ett slag för reflektion på det nya året. Tillsammans med både kollegor, släkt och vänner får vi både distans till alla utmaningar och mycket ny energi.

Mycket har förändrats i vår digitala värld, men tyvärr inte grundförutsättningarna i den hjärna som vi redan hade för 400 000 år sedan och som fortfarande styr oss. Hjärnan verkar fortfarande för att överleva och jaga energi. Socker är belönande, jakten på grupptillhörighet och status är också belönande. Numera överlever vi ju faktiskt utan det. (Se tex STARS / SCARF modellen i våra  Pulsmätningar kan hjälpa oss vilka områden vi behöver ha koll på och skapa mindre misskommunikation. Läs om pulsmätningar här

Fortsatt oro ger behov av reflektion

Mät hur medarbetarna mår

2023 har fortsatt med mycket oro i världen vi har fått möta både krig lågkonjunktur och kriminailitet.  Stressen som oron skapar gör att reflektion avstämning och uppföljning av nuläget aldrig varit viktigare.

Om vi flyr att söka orsak till tex olika individers stress blir den bara värre.
Analog reflektion stillar hjärnan och vi kan gå från att känna till att tänka. Mötet med din ledare eller grupp utifrån viktiga områden skapar både mer logiska och bättre beslut. Man kan också se det som att överflödet av information har gjort att reflektion i samband med Yesbox Puls /medarbetarundersökningar eller medarbetarsamtalet fått en mycket viktig funktion

Organisationer är olika och har olika behov

Några av våra kunder använder sig av månadspulsar där man adderar olika områden. Andra har delat upp medarbetarundersökningen i 2-4 delar med STARS varje gång. Andra kör STARS mätningar varje månad. Några tycker att den årliga medarbetarundersökningen är bra och adderar medarbetarsamtalen samt Pulsar vid behov.

 
Det finns inga rätt och fel i. Det viktiga är att dessa möten stärker er organisation, skapar bättre samarbeten, bättre relationer som i sin tur stärker affären.

Förändring är konstant

Förändring är numera konstant så vi kommer behöva fortsätta göra små eller stora förändringar tillsammans med våra medarbetare. Det är då viktigt att inte glömma bort att stanna upp och stämma av att grundbehoven finns på plats.

Yesbox finns för “för de som vill lite mer”. Det handlar om att stanna upp tänka efter före uppsättningen av
nya arbetssätt. Anpassa för och ta reda på vad organisationen orkar och behöver. Inte landa i färdiga innovativa
lösningar innan vi vet om de gör nytta eller skada. Vi kan anpassa för era behov. Se bara till att reflektionen
finns med.

Vi stöttar gärna er med att skapa transparens, engagemang och framgångar inom er organisation.
Läs mer om de fina betyg vi fått på vår plattform här

Vi önskar er ett riktigt bra 2023!