SCARF-MODELLEN

Ett tankeverktyg för maximal prestation

SCARF modellen är ett tankeverktyg som gör dig medveten om de faktorer som är viktiga för att få alla medarbetare att prestera. Engagemang byggs i hela organisationen genom att hela tiden slipa på ert emotionella kapital. Hur säkerställer du att ni är på rätt väg?

  • Status – hur jag rankas i organisationen, känner jag att jag får bidra?
  • Förutsägbarhet – skapar trygghet. Otydlighet och förändringar skapar det motsatta
  • Påverkan – handlar om individuell självständighet och kontroll
  • Relation – ett sammanhang där jag upplever gemenskap och tillit
  • Rättvisa – balans skapas genom upplevelsen att bli rättvist behandlad

EnglishSwedish