Seminarier

Frukostseminarium:

Hur kan Pulsmätningar och Samtal

skapa hjärnsmarta organisationer?

 

Välkommen på frukostseminarium hos YESbox Talent!

Temat för morgonen är att skapa hjärnsmarta organisationer med fokus på arbetsmiljön. Med dialogverktyg sätts fokus på psykosociala aspekter i gruppen och individens motivation. Det skapar en trygg miljö för hjärnan vilket får till effekt att prestationen maximeras – och därmed organisationens lönsamhet.

Typiska utmaningar som våra kunder brukar stå inför:

  • Hög arbetsbelastning och stress.
  • Behov av struktur kring den psykosociala arbetsmiljön.
  • Avsaknad av processer för att hantera AFS 2015:4.
  • Upplevd brist på engagemang och motivation hos medarbetarna.
  • Svårigheter att få till givande medarbetarsamtal.

 

För våra kunder är lösningen de moderna, tidseffektiva och socialt intelligenta verktyg vi erbjuder. Undersök om det kan vara lösningen för dig med, varmt välkommen på frukost!

Relationer skapar hjärnsmart företagskultur

 

På plats för att ge dig nya insikter är:

Kicki Molin (till vänster i bild), motivationskonsult och SCARF-freak. Hon har en bakgrund som projektledare samt VD i undersökningsbranschen och är bland annat utbildad LAB Profile Trainer™. Kicki brinner för att skapa lönsam motivation och bättre samarbeten.

Peter Moberg, konsult med ledarbakgrund från försäljning, marknad och kommunikation som coachar, förenklar det komplicerade och skapar struktur.

När?

  • Torsdagen den 14 mars. Frukost från kl 07.30, föreläsningen startar kl 08.00 och tar en timme.

Var?

  • Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Kostnad?

  • Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost.