Vi tror på kraften i våra Pulsundersökningar och Medarbetarsamtal.
Det finns tre sammanflätade anledningar till det. Siffror, ledarskap och motivation är en magisk kombination!

Siffror

Med erfarenhet från analysbranschen kom passionen för siffror. En värld späckad av intressanta siffror. Där sammansmältes marknadsandelar för varumärke, med väderrapporter och fysisk hyllplacering av en produkt och en rad andra parametrar. När sen siffrorna presenterades för försäljningsavdelningar och marknadschefer inträffade något. I mötet mellan olika personer och erfarenheter lyfte dialogen till en helt annan nivå. Magi. I samtalet om vad som fanns bakom siffrorna, och det prestigelösa utbytet av erfarenheter, uppstod kreativt samarbete. Ett gemensamt framåtdriv sprunget ur siffror att mötas kring. Det tänket har vi med oss idag – varje dag.

Ledarskap

Egna erfarenheter av ledarskap har lärt oss att alla människor är individer. Individer med likheter och olikheter, och egna drivkrafter. Det går att leda organisationen i en rak linje mot ett mål. Men det är en konst att få alla medarbetare med på tåget för att skapa en tydlig framåtriktning. Och ett jobb behöver göras för att säkerställa att man behåller alla ombord på tåget. Verktygen för Pulsundersökningar och Medarbetarsamtal finns till för att stötta och driva det arbetet – oavsett på vilken nivå resan startar.

Motivation

Människans vilja att agera är kopplad till individuella behov. Om behoven blir tillgodosedda skapas motivation och motivation är handlingskraft. Att veta vad som motiverar varje medarbetare är att ta till vara på allas talang, att engagera. När organisationer bygger på motiverade individer har man en stark helhet som skapar lönsamhet. Vi kan motivation, hos oss är den och kunskap om hjärnan basen i de digitala verktygen.

Siffror för underlag, ledarskap för att utveckla organisationen och motivation för att skapa engagemang i den. Tre anledningar till att våra verktyg finns. Verktygen är framtagna för att våra kunder ska få tillgång till sin maximala potential. Samtidigt som ni förstår varandra i organisationen, går i en gemensam riktning och kontinuerligt fattar kloka beslut.

Yesbox Puls och Yesbox Samtal skapar lönsamma företag där människor mår bra.

Läs mer om våra tjänster här.

Yesbox hjälper chefer att förstå medarbetarnas drivkrafter för att ge dem bästa möjliga stöd. Våra digitala verktyg för Pulsmätning hos era medarbetare och Samtal sätter er i utvecklingsläge. Det hjälper er att få en tydlig bild av hur organisationen mår både ovan och under ytan, och att skapa god kommunikation mellan chefer och medarbetare. I syfte att människorna i organisationen ska kunna växla ut hela sin potential – på ett långsiktigt hållbart sätt. Här finns vår utgångspunkt

#motivation #medarbetarundersökning #pulsundersökning #medarbetarsamtal