Slutsatsernas stege – ett av flera dialogverktyg

Slutsatsernas stege* är en mänsklig reaktion som styr våra dialoger. När vi bestämmer oss för att vi har rätt om någon, eller något, letar vi efter bevis på att vi har rätt. Det sker så här:

1. Bio-reaktioner: 

i en dialog sker reaktioner på kemisk nivå i hjärnan mycket snabbt, bedömningar är gjorda inom 0,07 sekunder. Kortisol- eller oxytocin nivåer kan gå upp. Våra hjärtan slår snabbare och reaktionen aktiverar känslor av antingen skydd/rädsla eller tillit.

2. Känslor:

vi sätter etiketter på vår dialog. Antingen känns de bra eller dåligt och en bedömning om personen vi pratar med är en vän eller en fiende görs. Slutsatsen här blir ”Jag kan lita på dig” eller ”Jag kan inte lita på dig”.

3. Tankar:

när vi klättrar uppför slutsatsernas stege och når medveten tankenivå sätter vi ord på våra känslor och skapar tolkningar.

4. Övertygelser:

när vi har skapat vår sanning eller tolkning, drar vi in andra övertygelser som vi har om situationen eller personen. Det kan komma från tidigare erfarenheter och vi stärker våra tankar genom dem.

5. Slutsatser:

i det sista trappsteget – slutsatserna – blockerar vi oss för mycket av andra människors åsikter, vi slutar se och höra andra synvinklar. Vi kan till och med hamna i ett tillstånd av förnekelse.

Om slutsatsernas stege leder till att vi känner att vi inte kan lita på en person som är nyckeln till vår, och företagets framgång, blir det lätt att vi hamnar i en värld av tolkningar. Detta sker för att skapa känslan av att ”jag mår bra, jag är ok”. Vi kan ha hittat på historier längs med stegen – egna historier. I det defensiva tillståndet är min historia och din historia nästan aldrig desamma. I min historia skuldbeläggs du, i din historia skuldbeläggs jag.

Slutsatsernas stege som dialogverktyg

Ibland hamnar två människor, kanske en chef och en medarbetare, kanske en hel grupp och deras ledare, i ett låst läge i dialogen. Det kan vara svårt att sätta fingret på var problemet ligger. Ofta låter det så här: ”Vi når inte fram till varandra”, ”De förstår mig inte” eller ”Hen kan säga vad hen vill, jag har ändå slutat lyssna”. I ett sånt läge gäller det att kunna plocka isär konversationerna med hjälp av dialogverktyg för att hitta sätt att återvinna tilliten mellan personerna.

Genom att känna till slutsatsernas stege kan du ta perspektiv och medvetet arbeta med dina reaktioner och slutsatser. Du kan också berätta för andra om den. Ett enkelt sätt att ifrågasätta valda sanningar, skapa bättre dialog, undvika missförstånd och börja om från början om det behövs!

Våra dialogverktyg Yesbox Puls & Yesbox Samtal engagerar hela organisationen på ett tidseffektivt och nytänkande sätt. Välkommen att boka en kostnadsfri demo här!

*CIQ Conversational Intelligence® Ladder of conclusions. CIQ sprider kunskap om hur man kan jobba med neuroledarskap för att bygga och bibehålla tillit, integritet, empati och god omdömesförmåga.

#slutsatsernasstege #ciq #dialogverktyg #medarbetarundersökning #pulsundersökning #medarbetarsamtal

EnglishSwedish