Ger den härliga värmen oss nya möjligheter till kreativa, positiva och utvecklande möten?

Hjärnforskningen visar, för att åstadkomma verklig interaktion mellan människor är det viktigt att vara positiv. När en konversation skapar en känsla av hot i stället för tillit, stimuleras den primitiva hjärnan och vi får begränsad förmåga att tänka. Vi gör tom felaktiga tolkningar – om vad som händer och kopplar bort delar av hjärnan.

Om vi är mer ärliga, tillitsfulla och uppriktiga i vår kommunikation, kanske tom mer sårbara och öppna kan vi skapa samtal som utvecklar relationer och samarbeten till helt nya nivåer. På den nivån känner vi så mycket förtroende med andra att vi kan öppna upp och dela med oss ​​på ett djupare plan.

Vi kan dela, utforska och upptäcka eller blir vi bara slöa av värmen? #scarf

EnglishSwedish