Våra samarbeten med 
Svenskt Näringsliv

 

 

 

 

Hur mycket har Svenskt Näringslivs

organisationer att vinna på

Ökad Kreativitet och Bättre Samarbeten?

 

Alla arbetsplatser vinner på att hitta en tydlig väg att jobba såväl strategiskt som praktiskt med utveckling av sina anställda och företagskulturen. Att som medarbetare bli sedd och förstådd höjer kreativiteten och samarbetet samt gör kommunikationen enklare.

Inom Svenskt Näringsliv är det dessutom viktigt att vara förebilder för medlemsorganisationerna. Se till att ha en struktur för medarbetarprocesserna som tar er till både era egna och era medlemmars mål.

YESbox Talent har samarbetat med många organisationer genom åren. Vi vet hur avgörande det är att medarbetarna tar eget ansvar och samarbetar mot de mål som gynnar medlemmarna mest.
Vi vet också att man som chef behöver hjälp för att effektivt och kontinuerligt genomföra arbetet.

Läs om våra verktyg – och hör av dig!

 

YESbox Puls

Ger värdefulla insikter om era medarbetare

YESbox Puls är medarbetarundersökningar på ett helt nytt sätt, baserade på modern hjärnforskning. Resultaten ger er en grund till vidare dialog om det som är viktigt på riktigt på arbetsplatsen –
för att medarbetarna ska kunna vara kreativa och samarbeta!

YESbox Samtal

Manualen till varje enskild medarbetare

YESBox Samtal skapar förståelse för varje enskild individ, hens drivkrafter och motivation genom Värdesamtal. Som chef får du stöd att ringa in kompetenser och utvecklingsmöjligheter i din grupp. Allt samlat på ett och samma ställe!

Bakgrund

Forskning visar att de sociala behoven hos alla människor är enormt viktiga och att hjärnan drivs av att undvika social smärta. YESbox Puls utgår från modern hjärnforskning inom neuro-research och den smarta SCARF-modellen. SCARF mäter det sociala måendet i organisationen och ger möjlighet att utveckla såväl trygghet som prestation.

Som organisation behöver ni ta ansvar för att ni följer Arbetsmiljölagen, något som ni täcker genom att välja ett verktyg som Pulsmätning.

Tillsammans med mätningar av fokusområden, styrkor och hur många av medarbetarna som är ambassadörer för er organisation ger YESbox Puls som helhet ett perfekt underlag för dialog och utveckling!

HUR GÅR DET TILL?

YESbox Puls ställer kontinuerligt och vid ett balanserat antal tillfällen under året frågor inom SCARF, NPS och organisationens styrkor, fokusområden samt fasta nyckelfrågor. Ni väljer frågor tillsammans med oss och enkäten skickas smidigt ut via mail. Svar kan lämnas både via desktop och mobil.

Resultatet av Pulsmätningarna visar inom vilka områden ni har era styrkor och era svagheter. Utfallet kan sorteras på det sätt som passar just er organisation bäst.  Underlaget tas med till organisationens grupper för dialog och förbättringsarbete.

YESbox Puls ger tydliga resultat i företagskulturen som i sin tur reflekteras utåt till medlemsorganisationer och andra intressenter!

Bakgrund

Ledare behöver våga vara transparenta i sin intention och sin kommunikation. Först när chefer vågar föra ärliga dialoger med sina medarbetare ökar förståelsen för hur varje medarbetare ska kunna prestera på topp för organisationens bästa. 

YESbox Samtal utgår från en kortlek som är framtagen utifrån hjärnforskning inom neuro-researchNeuro-research visar att när vi ökar förståelsen kring hur hjärnan fungerar och jobbar efter hjärnsmarta system förbättras lönsamheten inom organisationer avsevärt. Genom att ta hjälp av hjärnforskningen är det möjligt att utveckla signifikant mer effektiva strategier och driva beteendeförändringar till en bråkdel av den tid och kostnad det har tagit tidigare! 

HUR GÅR DET TILL?

YESbox Samtal är verktyget som skapar förståelse mellan chef och medarbetare. Det är en kombination av fysiska Värdekort och ett digitalt verktyg. 

Värdesamtalet leder snabbt in till vad som är viktigt för varje medarbetare. Det skapar en hjärnsmart dialog mellan chef och medarbetare i hur de kan skapa de förutsättningar som krävs för att just den enskilda individen ska kunna prestera på topp. Dessutom kan chef och medarbetare tillsammans skapa en tydlig målsättning och handlingsplan utifrån kompetensområden – och allt går att koppla till företagets övergripande mål.

YESbox Samtal ger dig som chef en oslagbar förståelse –
och manualen till varje medarbetare!

Kontakta mig - jag är nyfiken på YESbox verktyg

6 + 10 =

Medarbetarutveckling är en kontinuerlig process.
Tidigare gjorde vi ett bra jobb, men nya omständigheter kräver nya sätt. I morgon gör vi också ett gott jobb, på något nytt sätt. 
Därför är arbetet med YESbox verktyg och vår utveckling ständigt pågående.

YESbox Puls och YESbox Samtal hjälper oss att få mål, kompetenser och strategier att hänga ihop. Vi arbetar idag med att följa medarbetarskap, kompetenser, värderingar och även lönesamtal på ett mer strukturerat sätt.

Anja Baklien

Chef Medlemsrelationer, IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

EnglishSwedish