Rethink…HR och framtiden i den digitala världen?

I arbetslivet står vi nu inför ett skifte – allt fler uppgifter automatiseras och rutinjobben försvinner. De arbetsuppgifter som ska utföras kräver en ny nivå av prestation. Man behöver alltmer utnyttja det som kallas för de mjuka faktorerna, så som kreativitet,...
EnglishSwedish