Lägereldsfaktorn gör dina samtal effektivare

Ju mer vi kan fånga  det som gör samtal kring lägerelden bra, desto effektivare kan vår kommunikation bli. Här beskrivs vad som skapar denna lägereldsfaktor och hur du kan dra nytta av den, t ex i ett medarbetarsamtal. Det behövs mötesformer som balanserar de snabba...
EnglishSwedish