Hur bra är Du på att lyssna?

Hur bra är Du på att lyssna?

Utvärdera dig själv – hur bra är du på att lyssna – med hjälp av åtta frågor!?✨ Vad giraffen på bilden har med det att göra? Giraffen är en välkänd metafor för gott ledarskap – den långa halsen ger den perspektiv över läget, hjärtat som väger hela...

Har du koll på andras karta?

Vi människor tolkar världen på olika sätt beroende på vad vi har varit med om, vilka värderingar, sanningar, erfarenheter och behov vi har. Det är som om vi alla går omkring med olika kartor av verkligheten och navigerar utifrån dem. Inte konstigt att vi inte alltid...

Lägereldsfaktorn gör dina samtal effektivare

Ju mer vi kan fånga  det som gör samtal kring lägerelden bra, desto effektivare kan vår kommunikation bli. Här beskrivs vad som skapar denna lägereldsfaktor och hur du kan dra nytta av den, t ex i ett medarbetarsamtal. Det behövs mötesformer som balanserar de snabba...
EnglishSwedish